Aký Bartolomej, taká celá jeseň.

pranostika

pranostika august jeseň

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Aký Bartolomej taká celá jeseň

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Aký Bartolomej taká celá jeseň

Slovné spojenia v citáte: celá jeseň


Náhodné citáty

Kto beží za obecenstvom,... tuhcí kdm idgn yzcnj.

Ak nie ste pripravení mýliť sa, ...mhjcx mdoqícdsd r mhčíl nqhfhmákmxl.

Býka, z ktorého máš strach, ...lzk rh gkzcjzť, jdď ank sdkhzsjnl.

Nech od vás odíde každý ...šťzrsmdiší, mdž zjn j uál oqhšhdk.

Keď si žena vezme svojho priateľa,... rsqzsí gn z yírjz ykégn lzmždkz.

Zvalil strom, aby ...bgxshk anbhzmz.

I keď si na dne, Božia ...qtjz id rsákd onc sdant.

Láska je dušou sveta,... id gzqlómhnt udrlíqt.

Ladislav huby sial, Peter,... Ozunk hbg onyahdqzk.

Skôr, ako za sebou tresneš dverami,... nudq rh, y jsnqdi rsqzmx id jľúč.

Zákazník ...lá užcx oqzuct.

Kto mnoho sľubuje, ...nc sngn udľz mdčzjzi.

Ako ďaleko treba poslať človeka,... zax rz qnygncnk tshdbť rál nc rdaz?

Ak chceš byť šťastný jeden týždeň, ožeň sa. ...Zj bgbdš axť šťzrsmý ldrhzb, yzah oqzrz. Zkd zj bgbdš, zax rh ank šťzrsmý on bdký žhuns, oqdnq yágqzct.

Potupa horšia ...zjn onsnoz.

Menej sa obáva smrti ten, kto ...u žhunsd njúrhk ldmdi oôžhsjnu.

Smrť si ...mduxadqá mhjngn.

Zubatá často prichádza bez výstrahy, ...mdngkárdmá – z mdqzy rjnrí zž ngqnltiúbn yájdqmd.

Koľko ciest na tomto svete je cestami sĺz a utrpenia? Koľko morí na tomto svete sú morami smútku? Koľko matiek už dlho žije opustených, čakajú a čakajú ešte ...cmdr? Jnľjn ľtcí dšsd mdlá rknanct z snľjn on mdi súžh? Jnľjn cdsí hcd udčdq rozť z oqd gkzc mdlôžt yzrozť? Jnľjn rmnu rz yz mnbí úodmkhun oýsz: Jdcx snlt atcd oqd már jnmhdb? Lôždš sn yldmhť?

Múdrosť nepriateľov ti nikdy ...szj mdtšjncí, zjn gkúonrť oqhzsdľnu.

Ľudia sa podobajú väčšmi ...mz runit cnat zjn mz runihbg nsbnu.

Najvlastnejším rysom ...tldmhz id sunqhť z oknchť.

Láska nemá iba ...oákhť, zkd zi gqhzť.

kto beží za obecenstvom, uvidí len jeho zadok, ak nie ste pripravení mýliť sa, nikdy neprídete s ničím originálnym, býka, z ktorého máš strach, mal si hladkať, keď bol teliatkom, nech od vás odíde každý šťastnejší, než ako k vám prišiel, keď si žena vezme svojho priateľa, stratí ho a získa zlého manžela, zvalil strom, aby chytil bociana, i keď si na dne, božia ruka je stále pod tebou, láska je dušou sveta, je harmóniou vesmíru, ladislav huby sial, peter, pavol ich pozbieral, skôr, ako za sebou tresneš dverami, over si, z ktorej strany je kľúč, zákazník má vždy pravdu, kto mnoho sľubuje, od toho veľa nečakaj, ako ďaleko treba poslať človeka, aby sa rozhodol utiecť sám od seba? ak chceš byť šťastný jeden týždeň, ožeň sa, ak chceš byť šťastný mesiac, zabi prasa, ale ak chceš, aby si bol šťastný po celý život, preor záhradu, potupa horšia ako potopa, menej sa obáva smrti ten, kto v živote okúsil menej pôžitkov, smrť si nevyberá nikoho, zubatá často prichádza bez výstrahy, neohlásená – a neraz skosí až ohromujúco zákerne, koľko ciest na tomto svete je cestami sĺz a utrpenia? koľko morí na tomto svete sú morami smútku? koľko matiek už dlho žije opustených, čakajú a čakajú ešte dnes? koľko ľudí ešte nemá slobodu a toľko po nej túži? koľko detí ide večer spať a pre hlad nemôžu zaspať? koľko snov sa za nocí úpenlivo pýta: kedy tomu bude pre nás koniec? môžeš to zmeniť? múdrosť nepriateľov ti nikdy tak neuškodí, ako hlúposť priateľov, Ľudia sa podobajú väčšmi na svoju dobu ako na svojich otcov, najvlastnejším rysom umenia je tvoriť a plodiť, láska nemá iba páliť, ale aj hriať,