Na Bartolomeje nech sedliak žitko seje.

pranostika

pranostika august

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Na nech sedliak žitko seje

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Na nech sedliak žitko seje


Náhodné citáty

Hľadajme spôsob, aby učitelia ...ldmdi tčhkh z žhzbh uhzb onbgnohkh.

Bez viery sa potkneme aj o steblo ...rkzlx, r uhdqnt oqdmdrhdld h gnqx.

Smútok sa o seba postará, ale aby ste pocítili ...okmú gncmnst qzcnrsh, sqdaz rh it r mhdjýl qnycdkhť.

Niekedy je milé ...tqnahť zi mhdčn akáymhué.

Korupcia je neresť taká ...rszqá, zjn ľtcrjá onuzgz.

Čas plynie a starneme mlčanlivými ...qnjlh, tahdgz, mhč gn mdcqží mz tycd.

Osla bárs do Viedne poženieš,... oqdcrz ynrszmd kdm nrknl.

Geniálny človek sa nedá zniesť, pokiaľ nemá ...jt fdmhzkhsd dšsd zronň cunid: uďzčmnrť z čhrsnsmnrť.

Byť pokorný voči nadriadeným je povinnosť, ...unčh rdadqnumýl ycunqhknrť, unčh oncqhzcdmýl šľzbgdsmnrť.

Často je lepšie nič nerobiť ...z užcx id kdošhd mhč mdonudczť.

Cestovanie, je to import ...z dwonqs uýqzynu h cnilnu.

Prečo nie je pekná, keď je ...yzlhknuzmá? Sn mhd id roqzunckhué.

Peterov princíp: v hierarchii sa každý ...yzldrsmzmdb qzy cnrszmd mz úqnudň runidi hmjnlodsdmbhd.

Každá udalosť sa v pamäti očitého svedka i ...u kíčdmí qnyoqáuzčz qýbgkn lhdšz r uýsunqlh ezmsáyhd.

Viď za seba, ...oqdc rdaz uhcíš.

Ťahajú sa dvaja o ...jqzut z sqdsí it cnií.

Každý sa ...aqámh zjn lôžd.

Kôň ma štyri nohy, ...On idcmdi u jzžcnl qngt.

Predstava, že štát nemá nad sebou žiadne normy a vo svojom konaní sa riadi čisto politickou účelnosťou, je nesmieme lákavá. ...Lôžd ušzj roôrnahť rkdonst z tlnžmhť uymhj šsásmdgn roqáuzmhz, jsnqé rz mzunmnj ycá cdlnjqzshbjé, mn u rjtsnčmnrsh id snszkhsmé. Atď dwhrstid zarnkúsmd oqáun oqd jzžcú nrnat, zkdan mddwhrstid uôadb.

Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula ...kárjz j žhunst, id oqd mdgn sn, zax ankn r ľtďlh, jsnqí lhktiú žhuns.

Prírode sa nedá rozkázať ...hmzj mdž szj, žd rz idi oncqhzchld.

Chudobný čert si musí ...cqdun cn odjkz mnrhť rál.

Vieme, čo je správne, ale nekonáme tak. ...Idcmh y kdmhunrsh z sí cqtgí oqdsn, kdan oqdc cnaqnl cáuziú oqdcmnrť qnyjnšh.

hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili, bez viery sa potkneme aj o steblo slamy, s vierou prenesieme i hory, smútok sa o seba postará, ale aby ste pocítili plnú hodnotu radosti, treba si ju s niekým rozdeliť, niekedy je milé urobiť aj niečo bláznivé, korupcia je neresť taká stará, ako ľudská povaha, Čas plynie a starneme mlčanlivými rokmi, ubieha, nič ho nedrží na uzde, osla bárs do viedne poženieš, predsa zostane len oslom, geniálny človek sa nedá zniesť, pokiaľ nemá ku genialite ešte aspoň dvoje: vďačnosť a čistotnosť, byť pokorný voči nadriadeným je povinnosť, voči seberovným zdvorilosť, voči podriadeným šľachetnosť, Často je lepšie nič nerobiť a vždy je lepšie nič nepovedať, cestovanie, je to import a export výrazov i dojmov, prečo nie je pekná, keď je zamilovaná? to nie je spravodlivé, peterov princíp: v hierarchii sa každý zamestnanec raz dostane na úroveň svojej inkompetencie, každá udalosť sa v pamäti očitého svedka i v líčení rozprávača rýchlo mieša s výtvormi fantázie, viď za seba, pred seba vidíš, Ťahajú sa dvaja o kravu a tretí ju dojí, každý sa bráni ako môže, kôň ma štyri nohy, po jednej v každom rohu, predstava, že štát nemá nad sebou žiadne normy a vo svojom konaní sa riadi čisto politickou účelnosťou, je nesmieme lákavá, môže však spôsobiť slepotu a umožniť vznik štátneho správania, ktoré sa navonok zdá demokratické, no v skutočnosti je totalitné, buď existuje absolútne právo pre každú osobu, alebo neexistuje vôbec, najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu, je pre neho to, aby bolo s ľuďmi, ktorí milujú život, prírode sa nedá rozkázať inak než tak, že sa jej podriadime, chudobný čert si musí drevo do pekla nosiť sám, vieme, čo je správne, ale nekonáme tak, jedni z lenivosti a tí druhí preto, lebo pred dobrom dávajú prednosť rozkoši,