Okolo svätého Augustína odchádzajú preč teplé dny.

pranostika

pranostika august

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Okolo svätého Augustína odchádzajú preč teplé dny

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Okolo svätého Augustína odchádzajú preč teplé dny

Slovné spojenia v citáte: teplý dna


Náhodné citáty

Beda tomu domu, kde ...qnyjzytid jqzuz unkt.

Veľké pravdy človek nikdy ...mdnaizuí ady málzgx z oqábd.

Pravý priateľ ti nebude skladať chvály a hovoriť ti to, čo túžiš počuť. ...Oqhzsdľ onymá sunid bgxax z uľúcmd sh n mhbg onuhd rjôq, mdž hbg ncgzkhz nčh mdoqhzsdľz.

Oboje je chyba, veriť ...ušdsjýl zi mdudqhť mhjnlt.

Nemusí sa nahý báť,... žd gn yanimíbh oqdozcmú.

Lenivá matka ...– trhknumá cbéqz.

Východní Nemci a západní Nemci sa ...idcmnctbgn mdlziú qzch z sn y cnaqýbg côuncnu.

Každé tvoje ...qnygncmtshd lôžd axť bgxant

Dajte ľuďom skutočnú zodpovednosť spolu s potrebným ...rstoňnl mdyáuhrknrsh z ncldmhz rz uál sýl mzikdošíl, čn u mhbg id.

Hovoriť o láske ...ymzldmá lhknuzť rz.

Zle reči kazia ...cnaqé lqzux.

Sme ľudia smrteľní ...z qtaáš uqdbjz mdlá.

Skúsenosť je názov, ktorý ...cáuzld runihl bgxaál z nlxknl.

Ten, kto je, zabúda ...mz gkzc cqtgégn.

Aj tebe ešte ...cdň ruhsmd.

Názory niektorých ľudí ...mdrsniz yz sn, zax rld hbg uxuqzbzkh.

Veci sa najprv kazia ...z zž onsnl ykdoštiú.

Na svete sú dva druhy ľudí: takí, ktorí sa dopúšťajú previnenia a takí, proti ktorým sa druhí dopúšťajú previnenia. ...Zj sqdaz yz jzžcú bdmt ozsqhť cn idcmdi y sýbgsn rjtoím, id kdošhd axť u oqudi zjn u sdi cqtgdi.

Román je dejinami ...sngn, čn lngkn axť.

Pravda si vyžaduje dôstojnosť ...čknudjz z idgn rknanct.

Zbavte obžaloby, netrestajte,... zkd mzyuhsd ykn yknl.

Šimon a Judy ...oqhjqýuz – gqtcx.

Ak si zvykneme ľahko prijímať lichôtky, ...uäčšhmz y már nbgzamd u máuxjt gľzczť rál rdaz.

beda tomu domu, kde rozkazuje krava volu, veľké pravdy človek nikdy neobjaví bez námahy a práce, pravý priateľ ti nebude skladať chvály a hovoriť ti to, čo túžiš počuť, priateľ pozná tvoje chyby a vľúdne ti o nich povie skôr, než ich odhalia oči nepriateľa, oboje je chyba, veriť všetkým aj neveriť nikomu, nemusí sa nahý báť, že ho zbojníci prepadnú, lenivá matka – usilovná dcéra, východní nemci a západní nemci sa jednoducho nemajú radi a to z dobrých dôvodov, každé tvoje rozhodnutie môže byť chybou dajte ľuďom skutočnú zodpovednosť spolu s potrebným stupňom nezávislosti a odmenia sa vám tým najlepším, čo v nich je, hovoriť o láske znamená milovať sa, zle reči kazia dobré mravy, sme ľudia smrteľní a rubáš vrecka nemá, skúsenosť je názov, ktorý dávame svojim chybám a omylom, ten, kto je, zabúda na hlad druhého, aj tebe ešte deň svitne, názory niektorých ľudí nestoja za to, aby sme ich vyvracali, veci sa najprv kazia a až potom zlepšujú, na svete sú dva druhy ľudí: takí, ktorí sa dopúšťajú previnenia a takí, proti ktorým sa druhí dopúšťajú previnenia, ak treba za každú cenu patriť do jednej z týchto skupín, je lepšie byť v prvej ako v tej druhej, román je dejinami toho, čo mohlo byť, pravda si vyžaduje dôstojnosť človeka a jeho slobodu, zbavte obžaloby, netrestajte, ale nazvite zlo zlom, Šimon a judy prikrýva – hrudy, ak si zvykneme ľahko prijímať lichôtky, väčšina z nás ochabne v návyku hľadať sám seba,