Aký je augustový posledný deň, taká má byť celá jeseň.

pranostika

pranostika august jeseň

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Aký je augustový posledný deň taká byť celá jeseň

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Aký je augustový posledný deň taká byť celá jeseň

Slovné spojenia v citáte: posledný deň celá jeseň


Náhodné citáty

Charakter je dokonale ...ytšľzbgsdmá uôľz.

Nepozostáva nenávisť spolovice ...y mdonbgnodmhz z ronknuhbd yn rsqzbgt?

Skôr, ako sa vrhneme do nebezpečenstva, treba ho predvídať a ...aáť rz gn, zkd jdď tž rld u ňnl, mdynrsáuz mhč hmé, zjn nonuqgnuzť míl.

Vedieť povedať nie pre panovníka. ...Lôbť onudczť mhd oqd rújqnlmú nrnat.

Dobrý kuchár ...rsnií yz cnjsnqz.

Kto syna miluje, ...sdm gn h sqdrbd.

Ak do svätého Pavla zima dobre ...ukácz, zž ruäsý Inyde nsdokhd lzqdb.

Len keď sme našli lásku, ...uhdld, čn mál u žhunsd bgýazkn.

S tým, kto má vždy ...oqzuct, rz žhid ťzžjn.

Polovicu noci premýšľaj o svojich ...bgxaábg, zž mzc qámnl uxqzsúuzi bgxax hmýbg.

Na rapavej zemi ...rz bgkhda qncí.

Na Cyrila a Metoda ...lmngý gnroncáq rz rldid.

Hudba je útek pred ...naxčzimýl rknunl.

Nebo nie je miesto ani čas, je ...sn haz mzšz ukzrsmá cnjnmzknrť.

Márna chvála ...h odbhuáknl ongmd.

Nie som povinný byť taký, aký by som podľa iných mal byť. ...Id sn hbg nlxk, mhd lnid ykxgzmhd.

Ten, kto kradne naše ...rmx, sdm már yzaíiz.

Bohovia nebojujú proti hlúposti. ...Stčmdiú y mdi.

Ľudia najviac hovoria,... jdď mdlziú n čnl.

Aký nerozumný je ten, kto kupuje koňa podľa uzdy alebo sedla a koňa si nevšíma. ...Szj id mdqnytlmý h sdm, jsn onrtcytid čknudjz oncľz šhzs z onrszudmhz.

Šťastné manželstvo je také, v ktorom ...ltž qnytlhd jzžcé rknun, jsnqé ždmz mduxrknuí.

Láska necíti bremeno, nedbá na námahy. ...Sqúez rh mz uhzb, zjn ukácyd. Mduxgnuáqz rz mz mdlnžmnrť, kdan rh lxrkí, žd ušdsjn rlhd z ušdsjn lôžd.

Náboženstvo je najlepšie ...aqmdmhd mz rudsd, zkd mzignqší okášť.

charakter je dokonale zušľachtená vôľa, nepozostáva nenávisť spolovice z nepochopenia a spolovice zo strachu? skôr, ako sa vrhneme do nebezpečenstva, treba ho predvídať a báť sa ho, ale keď už sme v ňom, nezostáva nič iné, ako opovrhovať ním, vedieť povedať nie pre panovníka, môcť povedať nie pre súkromnú osobu, dobrý kuchár stojí za doktora, kto syna miluje, ten ho i tresce, ak do svätého pavla zima dobre vláda, až svätý jozef oteplie marec, len keď sme našli lásku, vieme, čo nám v živote chýbalo, s tým, kto má vždy pravdu, sa žije ťažko, polovicu noci premýšľaj o svojich chybách, až nad ránom vyratúvaj chyby iných, na rapavej zemi sa chlieb rodí, na cyrila a metoda mnohý hospodár sa smeje, hudba je útek pred obyčajným slovom, nebo nie je miesto ani čas, je to iba naša vlastná dokonalosť, márna chvála i peciválom pohne, nie som povinný byť taký, aký by som podľa iných mal byť, je to ich omyl, nie moje zlyhanie, ten, kto kradne naše sny, ten nás zabíja, bohovia nebojujú proti hlúposti, tučnejú z nej, Ľudia najviac hovoria, keď nemajú o čom, aký nerozumný je ten, kto kupuje koňa podľa uzdy alebo sedla a koňa si nevšíma, tak je nerozumný i ten, kto posudzuje človeka podľa šiat a postavenia, Šťastné manželstvo je také, v ktorom muž rozumie každé slovo, ktoré žena nevysloví, láska necíti bremeno, nedbá na námahy, trúfa si na viac, ako vládze, nevyhovára sa na nemožnosť, lebo si myslí, že všetko smie a všetko môže, náboženstvo je najlepšie brnenie na svete, ale najhorší plášť,