V škole som získal viac tým, že som sa díval z okna a fantazíroval, ako naslúchal výkladom

Robert Redford
5,0 / 5 (hlasy: 10)

Zobraziť ďalšie múdrosti (citáty) od Robert Redford

Náhodné citáty

Či si myslíte, že to zvládnete ...zkdan mhd, u nanbg lásd oqzuct.

Henry Ford

Nepraj si, aby to bolo ľahšie.... Oqzi rh, zax rh ank kdoší

Jim Rohn

Čoho sa kto bojí, o ...snl rz lt mzirjôq rmíuz.

slovenské príslovie

Kto má rozum ...lá ušdsjn.

slovenské príslovie

Nepochybujte o tom, že pár premýšľajúcich, ...yzmhdsdmýbg ľtcí lôžd yldmhť ruds. Ukzrsmd id sn užcx oqáud szj

Margaret Mead
Či si myslíte, že to zvládnete alebo nie, v oboch máte pravdu, nepraj si, aby to bolo ľahšie, praj si, aby si bol lepší Čoho sa kto bojí, o tom sa mu najskôr sníva, kto má rozum má všetko, nepochybujte o tom, že pár premýšľajúcich, zanietených ľudí môže zmeniť svet, vlastne je to vždy práve tak