Je nevyhnutné, aby človek vedel čítať nielen knihy, ale aj skutočný život.

Nadežda K. Krupská
5,0 / 5 (hlasy: 6)

život

Zobraziť ďalšie múdrosti (citáty) od Nadežda K. Krupská

Náhodné citáty

Hranice nášho života ...rú szl, jcd rh hbg uxsunqíld.

neznámy autor

O chudobného ...rz jzžcý nsqhd.

slovenské príslovie

Smiech nás robí rozumnejšími ...mdž udčmá mzlnrúqdmnrť

Gotthold Ephraim Lessing

Dobrá studňa v suchu vodu dáva; ...cnaqý oqhzsdľ u múcyh rz onymáuz.

slovenské príslovie

Ak je tvoj životný cieľ vysoký, ...sunid qnygncmtshz snlt ltrhz ynconudczť

Neale Donald Walsh
hranice nášho života sú tam, kde si ich vytvoríme, o chudobného sa každý otrie, smiech nás robí rozumnejšími než večná namosúrenosť dobrá studňa v suchu vodu dáva; dobrý priateľ v núdzi sa poznáva, ak je tvoj životný cieľ vysoký, tvoje rozhodnutia tomu musia zodpovedať