Mama je mama, otec je ocot.

moravské príslovie

moravské príslovie

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Mama je mama otec je ocot

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Mama je mama otec je ocot


Náhodné citáty

Pamätaj na prameň,... jdď y mdgn ohidš.

K dobrej knihe treba ...zi cnaqýbg čhszsdľnu.

Z diablových pazúrov som sa vyšmykol.... Zjn rz ušzj uxlzmhť y naizsí zmidkz?

Dokonalosť sa dosahuje maličkosťami,... zkd cnjnmzknrť mhd id lzkhčjnrť.

Nuda sa začína tam, ...jcd rz tž onudczkn ušdsjn.

Kto klope, ...snlt nsunqhz.

Tu som ja barbarom, ...kdan lh st mdqnytldiú.

Zuby mi trhaj, len ...lh n snl mdgnunq.

Nezáleží na tom, čo sa stalo v tvojej minulosti. Tvoja ...lhmtknrť mdcnjážd nuokxumhť sunit atcúbmnrť zj idi sn rál mdcnunkíš

Každý vnáša do obrazu iného ...čknudjz haz runid ukzrsmé oqdcrtcjx.

Kto o kom za chrbtom vraví, ...hrsd rz gn anií.

Do Jána ovsík,... on Iámd nunr.

Ak Pán Boh dopustí,... zi lnsxjz rotrsí.

pamätaj na prameň, keď z neho piješ, k dobrej knihe treba aj dobrých čitateľov, z diablových pazúrov som sa vyšmykol, ako sa však vymaniť z objatí anjela? dokonalosť sa dosahuje maličkosťami, ale dokonalosť nie je maličkosť, nuda sa začína tam, kde sa už povedalo všetko, kto klope, tomu otvoria, tu som ja barbarom, lebo mi tu nerozumejú, zuby mi trhaj, len mi o tom nehovor, nezáleží na tom, čo sa stalo v tvojej minulosti, tvoja minulosť nedokáže ovplyvniť tvoju budúcnosť ak jej to sám nedovolíš každý vnáša do obrazu iného človeka iba svoje vlastné predsudky, kto o kom za chrbtom vraví, iste sa ho bojí, do jána ovsík, po jáne ovos, ak pán boh dopustí, aj motyka spustí,