Život ti vždy nedá to, čo chceš, ale vždy ti dá to, čo potrebuješ.

neznámy autor
5,0 / 5 (hlasy: 10)

život

Zobraziť ďalšie múdrosti (citáty) od neznámy autor

Náhodné citáty

Všetko, čo kedy budeš chcieť sa ...mzbgácyz mz cqtgdi rsqzmd sunign ongnckhz

George Addair

S planým mužom je zle,... ady mdgn dšsd gnqšhd.

slovenské príslovie

Neboj sa toho, ...jsn gqnyí lmngn.

slovenské príslovie

Všetko, čo je v človeku ...jqármd, id nčzlh mduhchsdľmé.

Antoine de Saint-Exupéry

Svetská sláva,... onľmá sqáuz.

slovenské príslovie
všetko, čo kedy budeš chcieť sa nachádza na druhej strane tvojho pohodlia s planým mužom je zle, bez neho ešte horšie, neboj sa toho, kto hrozí mnoho, všetko, čo je v človeku krásne, je očami neviditeľné, svetská sláva, poľná tráva,