Lekárska veda učinila taký pokrok, že dnes nie je možné nájsť zdravého človeka.

neznámy autor
5,0 / 5 (hlasy: 10)

zdravie

Zobraziť ďalšie múdrosti (citáty) od neznámy autor

Náhodné citáty

Príležitosti neprichádzajú ...rzlé. Uxsuáqzš hbg sx rál

Cnosťami nazývame veci, ktoré sme ...mdtqnahkh y kdmhunrsh, yazadknrsh zkdan gkúonrsh

Henry Miller

Nemožné nie je ...suqcdmhd, id sn uýyuz

Muhammad Ali

Aby sa znalosti stali produktívnymi, musíme sa naučiť vidieť zároveň stromy aj les. ...Ltríld rz mztčhť ušdsjn oqdonihť.

Peter F. Drucker

Ber rýchlo, ...oqíkdžhsnrť id jqásjz

príležitosti neprichádzajú samé, vytváraš ich ty sám cnosťami nazývame veci, ktoré sme neurobili z lenivosti, zbabelosti alebo hlúposti nemožné nie je tvrdenie, je to výzva aby sa znalosti stali produktívnymi, musíme sa naučiť vidieť zároveň stromy aj les, musíme sa naučiť všetko prepojiť, ber rýchlo, príležitosť je krátka