Lekárska veda učinila taký pokrok, že dnes nie je možné nájsť zdravého človeka.

neznámy autor
5,0 / 5 (hlasy: 10)

zdravie

Zobraziť ďalšie múdrosti (citáty) od neznámy autor

Náhodné citáty

Hovoriť striebro,... lkčzť id ykzsn.

slovenské príslovie

Život ti nedá ľudí, ktorých chceš. Dáva ti ľudí, ktorých potrebuješ: aby ti pomohli,... zax ťz qzmhkh, zax ťz lhknuzkh, zax ťz notrshkh z zax y sdaz uxsunqhkh nrnat, jsnqnt sh ankn rúcdmé axť

Pomaly ďalej ...yáicdš.

slovenské príslovie

Čím hlbšie spoznávame svoj život, tým menej ...lôždld tudqhť, žd rlqť ax ymzldmzkz idgn ymhčdmhd.

budhistické príslovie

Keď sa stretnete s neúspechom, musíte veriť,... žd yáuhrí haz nc uár, čh gn cnjáždsd oqdjnmzť

Donald John Trump
hovoriť striebro, mlčať je zlato, Život ti nedá ľudí, ktorých chceš, dáva ti ľudí, ktorých potrebuješ: aby ti pomohli, aby ťa ranili, aby ťa milovali, aby ťa opustili a aby z teba vytvorili osobu, ktorou ti bolo súdené byť pomaly ďalej zájdeš, Čím hlbšie spoznávame svoj život, tým menej môžeme uveriť, že smrť by znamenala jeho zničenie, keď sa stretnete s neúspechom, musíte veriť, že závisí iba od vás, či ho dokážete prekonať