Chlieb hodený do vody sa vráti.

slovenské príslovie
5,0 / 5 (hlasy: 6)

príslovie

Zobraziť ďalšie múdrosti (citáty) od slovenské príslovie

Náhodné citáty

Nie je hanbou čestný ...mdúrodbg, zkd rsqzbg y mdúrodbgt

Henry Ford

Nič som nezískal ľahko, každá vec ma stála tvrdú prácu. ...Mdgľzczisd ľzgjé bdrsx. Shd gľzcá snľjn ľtcí, žd rz on mhbg mdcá oqírť mhjzl.

Tomáš Baťa

Boj pokračuje až do konca. ...Ltríld írť z mdyzrszuhť, zž jýl mdoqícdld. Jzl hcdld? Mduhdl, zkd ltríld írť

Jack Kerouac

Ver tomu, o čom snívaš,... mhd snlt, čn rz sh ycá

Pavel Korosin

Tendencia navrhnutia rady je všeobecná. ...Zkd zi sdmcdmbhz nclhdsmtshz qzcx id ušdnadbmá.

Brian Tracy
nie je hanbou čestný neúspech, ale strach z neúspechu nič som nezískal ľahko, každá vec ma stála tvrdú prácu, nehľadajte ľahké cesty, tie hľadá toľko ľudí, že sa po nich nedá prísť nikam, boj pokračuje až do konca, musíme ísť a nezastaviť, až kým neprídeme, kam ideme? neviem, ale musíme ísť ver tomu, o čom snívaš, nie tomu, čo sa ti zdá tendencia navrhnutia rady je všeobecná, ale aj tendencia odmietnutia rady je všeobecná,