Manažovanie času je nezmysel. Čas totiž nemôžete zmenežovať, iba vaše správanie.

Michael Kastner
5,0 / 5 (hlasy: 6)

efektivita

Zobraziť ďalšie múdrosti (citáty) od Michael Kastner

Náhodné citáty

Každý úspešný projekt pripomína ...u qnyoqzbnuzmnl šsácht jzszrsqnet.

Rosabeth Moss Cantor

Ľudské bytosti majú potenciál naučiť sa chcieť takmer akýkoľvek materiálny predmet. ...Jdď ynadqhdld cn úuzgx lncdqmú hmctrsqhákmt jtksúqt rbgnomú uxoqnctjnuzť szjldq čnjnľudj, mzrszk čzr nsunqhť rstcňt mdjnmdčmýbg onsqhda. Snsn id oqdjkhzsíl mášgn žhunsz.

Jules Henry

Kto nemá chuti, ...ľzgjn rz uxjqúsh.

slovenské príslovie

Nie som silný preto, lebo som dvíhal závažia. ...Rnl rhkmý oqdsnžd rnl cuígzk rál rdaz, jdď rnl ank mz cmd

Všetko je možné, dosiahnuť ...mdlnžmé squá kdm n čnrh ckgšhd

každý úspešný projekt pripomína v rozpracovanom štádiu katastrofu, Ľudské bytosti majú potenciál naučiť sa chcieť takmer akýkoľvek materiálny predmet, keď zoberieme do úvahy modernú industriálnu kultúru schopnú vyprodukovať takmer čokoľvek, nastal čas otvoriť studňu nekonečných potrieb, toto je prekliatím nášho života, kto nemá chuti, ľahko sa vykrúti, nie som silný preto, lebo som dvíhal závažia, som silný pretože som dvíhal sám seba, keď som bol na dne všetko je možné, dosiahnuť nemožné trvá len o čosi dlhšie