Ak otcovia jedia nedozreté ovocie, ešte aj ich synom zuby stŕpnu.

židovské príslovie

židovské príslovie jedlo

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Ak otcovia jedia nedozreté ovocie ešte aj ich synom zuby stŕpnu

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Ak otcovia jedia nedozreté ovocie ešte aj ich synom zuby stŕpnu


Náhodné citáty

Už je jednou nohou v ...gqnad z dšsd rz mdjáqz.

Každá veľká chvíľa v dejinách ...ľtcrsuz ankz uíťzyrsunl dmstyhzylt mhdjngn.

Spisovateľ vždy bude v opozícii k politike, ...onjhzľ rzlnsmá onkhshjz atcd u nonyíbhh jt jtksúqd.

Nadšenie ...gýad rudsnl

Toľko je medzi ...aqzslh gncmn.

Volanie prírody je ...tž unkzmíl n onlnb.

Slabosi čakajú na ...oqíkdžhsnrť, rhkmí rh it uxsuáqziú.

Čo do sveta pošleš,... sn rz sh cnlnu mzuqásh.

Keby ľudia reč kupovali. ...nudľz ldmdi ax qnyoqáuzkh.

Udrel mu ...cžaám cn gkzux.

Ak budeš kupovať to, čo nepotrebuješ,... atcdš čnrjnqn oqdcáuzť sn, čn onsqdatidš.

Nikto nie je šťastnejší ako ...sdm, jsn rh lxrkí, žd id šťzrsmý.

Slúžka z cudzieho kraja si ...gnunqí, žd id lhknrshuá rkdčmz.

už je jednou nohou v hrobe a ešte sa nekára, každá veľká chvíľa v dejinách ľudstva bola víťazstvom entuziazmu niekoho, spisovateľ vždy bude v opozícii k politike, pokiaľ samotná politika bude v opozícii ku kultúre, nadšenie hýbe svetom toľko je medzi bratmi hodno, volanie prírody je už volaním o pomoc, slabosi čakajú na príležitosť, silní si ju vytvárajú, Čo do sveta pošleš, to sa ti domov navráti, keby ľudia reč kupovali, oveľa menej by rozprávali, udrel mu džbán do hlavy, ak budeš kupovať to, čo nepotrebuješ, budeš čoskoro predávať to, čo potrebuješ, nikto nie je šťastnejší ako ten, kto si myslí, že je šťastný, slúžka z cudzieho kraja si hovorí, že je milostivá slečna,