Keď dieťa neplače, matka mu pŕs nedá.

arménske príslovie

arménske príslovie deti

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Keď dieťa neplače matka mu pŕs nedá

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Keď dieťa neplače matka mu pŕs nedá


Náhodné citáty

Poriadok - to je ...akzgn ľtcrsuz.

Pýcha ...odjknl cýbgz.

Slovo odpustenia je ...mzibdmmdišhz lhmbz u cnld.

Dobrí ...cnaqd žhiú.

Netreba mocnému ...onlnbh z lúcqdlt qzcx.

Opitý človek,... gnsnuá nohbz.

Kde fúzy, ...szl qnytl.

Veci, na ktorých v živote ...mznyzi yákdží, rh mdlnžmn júohť.

Najlepší čas na vysadenie stromu, bol pred ...20shlh qnjlh. Cqtgý mzikdoší čzr id oqáud sdqzy

Hnev je vždy škodlivejší ...zjn tqážjz, jsnqá gn uxunkzkz.

Len ignoranti môžu s presvedčením tvrdiť, že ...udcz mhjcx mdatcd rbgnomá uxqhdšhť sdm, čh nmdm oqnakél.

kto nemá roboty, nech ...rh uxrzcí uhmngqzc.

Koho raz kaša ...onoákh, užcx it eújz.

poriadok - to je blaho ľudstva, pýcha peklom dýcha, slovo odpustenia je najcennejšia minca v dome, dobrí dobre žijú, netreba mocnému pomoci a múdremu rady, opitý človek, hotová opica, kde fúzy, tam rozum, veci, na ktorých v živote naozaj záleží, si nemožno kúpiť, najlepší čas na vysadenie stromu, bol pred 20timi rokmi, druhý najlepší čas je práve teraz hnev je vždy škodlivejší ako urážka, ktorá ho vyvolala, len ignoranti môžu s presvedčením tvrdiť, že veda nikdy nebude schopná vyriešiť ten, či onen problém, kto nemá roboty, nech si vysadí vinohrad, koho raz kaša popáli, vždy ju fúka,