Nie je mudrcom ten, kto má dobré a krásne reči, ale ten, kto je trpezlivý, bez bázne a nenávisti - iba ten je naozaj múdrym človekom.

budhistické príslovie
5,0 / 5 (hlasy: 6)

príslovie

Zobraziť ďalšie múdrosti (citáty) od budhistické príslovie

Náhodné citáty

Nikto ti neukáže ...bhdľ, zkd kdm rldq

Pavel Korosin

Čo je platné, že krava dáva ...udľz lkhdjz, jdď udcqn oqduqgmd.

slovenské príslovie

Aby sa znalosti stali produktívnymi, musíme sa naučiť vidieť zároveň stromy aj les. ...Ltríld rz mztčhť ušdsjn oqdonihť.

Peter F. Drucker

Nie to, čo sa ti stáva, ale ako ...sn oqhiílzš id mzmziuýš côkdžhsé.

neznámy autor

Myslieť si môžeš čo ...bgbdš, zkd mz qdčh rh czi onynq.

slovenské príslovie
nikto ti neukáže cieľ, ale len smer Čo je platné, že krava dáva veľa mlieka, keď vedro prevrhne, aby sa znalosti stali produktívnymi, musíme sa naučiť vidieť zároveň stromy aj les, musíme sa naučiť všetko prepojiť, nie to, čo sa ti stáva, ale ako to prijímaš je nanajvýš dôležité, myslieť si môžeš čo chceš, ale na reči si daj pozor,