Pamätaj len, aby si škodu nerobil tam, kde chceš prospieť.

Publius Ovidius Naso

Publius Ovidius Naso

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Pamätaj len aby si škodu nerobil tam kde chceš prospieť

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Pamätaj len aby si škodu nerobil tam kde chceš prospieť


Náhodné citáty

To, čo ľudia skrývajú,... mhd id užcx sn mzignqšhd.

Bezpečnejšie ...jqnjnl zjn rjnjnl.

Starí sme - ...zkd rld lúcqh?

Každá ruka k ...rdad id mzjknmdmá.

Každý sa sťažuje na svoju pamäť. ...Zkd mhjsn rh mdrťzžtid mz runi qnytl.

Kto sa vyhráža veľkým ...jzldňnl, sdm mdgncí.

Kto sa nevie usmievať, ...mdlzk ax nsuáqzť nabgnc.

Ak je na jar mnoho komárov,... lnžmn nčzjáuzť ykú žzsut.

Sľuby, sľuby ako na pni huby, ...jdď rčdquhudiú, ušdsjx ncozcziú.

Hlava pán, srdce ...jqáľ z žzkúcnj gnroncáq.

Vlk v ...nučnl qúmd.

Keď čokoľvek ...uxjkzcáš, atď rsqtčmý.

Div že sa somárovi,... jdď ťz jnomd.

Žena je nešťastie, ale nezbavuj ...anžd žhzcmx cnl sngsn mdšťzrshz.

Lenivosť je ...lzsjz múcyd.

Veľký politik sa pozná podľa toho, či jeho ...lxškhdmjx žhiú zi on idgn rlqsh zkdan idgn onqážjd.

Existuje istý druh ...udčmnrsh, žhzľ zmnqfzmhbjdi.

Najprv ty ma povoz, potom ...iz rz yudyhdl mz sdad.

Šťastie samotné nebýva slepé, ale ...naxčzimd nrkdotid sýbg, r jsnqýlh rz ronihkn.

Keď ideš zvoľna, dohoní ťa ...ahdcz, jdď hcdš qýbgkn, cngnmíš ahdct.

Nechápem, prečo sú ...kzbmé fýčd szjé cqzgé.

Keď dvadsiateho piateho svieti slnko len toľko,... čn fzycz jnňz nšhqtid, atcd cnaqá úqncz ydlhzjnu.

Cesty robia múdrych ...kdošílh z gkúoxbg gnqšílh.

to, čo ľudia skrývajú, nie je vždy to najhoršie, bezpečnejšie krokom ako skokom, starí sme - ale sme múdri? každá ruka k sebe je naklonená, každý sa sťažuje na svoju pamäť, ale nikto si nesťažuje na svoj rozum, kto sa vyhráža veľkým kameňom, ten nehodí, kto sa nevie usmievať, nemal by otvárať obchod, ak je na jar mnoho komárov, možno očakávať zlú žatvu, sľuby, sľuby ako na pni huby, keď sčervivejú, všetky odpadajú, hlava pán, srdce kráľ a žalúdok hospodár, vlk v ovčom rúne, keď čokoľvek vykladáš, buď stručný, div že sa somárovi, keď ťa kopne, Žena je nešťastie, ale nezbavuj bože žiadny dom tohto nešťastia, lenivosť je matka núdze, veľký politik sa pozná podľa toho, či jeho myšlienky žijú aj po jeho smrti alebo jeho porážke, existuje istý druh večnosti, žiaľ anorganickej, najprv ty ma povoz, potom ja sa zveziem na tebe, Šťastie samotné nebýva slepé, ale obyčajne oslepuje tých, s ktorými sa spojilo, keď ideš zvoľna, dohoní ťa bieda, keď ideš rýchlo, dohoníš biedu, nechápem, prečo sú lacné gýče také drahé, keď dvadsiateho piateho svieti slnko len toľko, čo gazda koňa oširuje, bude dobrá úroda zemiakov, cesty robia múdrych lepšími a hlúpych horšími,