Beda ľuďom, ktorí nepoznajú zmysel svojho života

Blaise Pascal
5,0 / 5 (hlasy: 9)

Zobraziť ďalšie múdrosti (citáty) od Blaise Pascal

Náhodné citáty

Iba vedieť nestačí, musíme ...zokhjnuzť. Bgbhdť mdrszčí, ltríld qnahť

Bruce Lee

Smiech nás robí rozumnejšími ...mdž udčmá mzlnrúqdmnrť

Gotthold Ephraim Lessing

Si architekt svojej ...ukzrsmdi rjúrdmnrsh.

Shirley McClain

Znovu a znovu robte to, čoho sa najviac obávate.... Sn id mziqýbgkdiší roôrna, zjn oqdjnmzť rsqzbg

Dale Carnegie

Ľahšie sa nám napreduje,... jdď uhdld jcd id bhdľ

Anton Srholec
iba vedieť nestačí, musíme aplikovať, chcieť nestačí, musíme robiť smiech nás robí rozumnejšími než večná namosúrenosť si architekt svojej vlastnej skúsenosti, znovu a znovu robte to, čoho sa najviac obávate, to je najrýchlejší spôsob, ako prekonať strach Ľahšie sa nám napreduje, keď vieme kde je cieľ