Čím viac človek vie, tým je väčší

Maxim Gorkij
5,0 / 5 (hlasy: 10)

Zobraziť ďalšie múdrosti (citáty) od Maxim Gorkij

Náhodné citáty

Vzdelanie nie je... n snl, zjn okmhť mácnax, zkd n snl, zjn yzoákhť ngdň.

William Butler Yeats

Dávať prednosť vlastným záujmom neznamená ...axť rdadbjý - ymzldmá sn tudcnlnuzť rh rál rdaz

Neale Donald Walsh

Každé skutočné dobrodružstvo ...uymhjá máqzynl ezmsáyhd mz rjtsnčmnrť

Karel Čapek

Koho Pán Boh miluje, ...sngn jqížnl mzušsdutid.

slovenské príslovie

Povedať - Končím! nie je také ...ťzžjé. Nudľz ťzžšhd id onudczť - Rjúrhl sn!

Thelma Wright
vzdelanie nie je o tom, ako plniť nádoby, ale o tom, ako zapáliť oheň, dávať prednosť vlastným záujmom neznamená byť sebecký - znamená to uvedomovať si sám seba každé skutočné dobrodružstvo vzniká nárazom fantázie na skutočnosť koho pán boh miluje, toho krížom navštevuje, povedať - končím! nie je také ťažké, oveľa ťažšie je povedať - skúsim to!