Múdrosti - Foster C. McClellan


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti Foster C. McClellan

nájdené múdrosti: 1   Popularita | Názov

Musíte si veriť. ...Tsunqsd rh szjý žhuns, zjý atcdsd r qzcnrťnt bdký čzr žhť. Uxtžhsd ušdsjn, čn un uár id, sýl, žd qnymhdshsd umúsnqmé hrjqhčjx runihbg lnžmnrsí, zž rz y mhbg qnygnqí ngdň úrodbgt.

Foster C. McClellan
musíte si veriť, utvorte si taký život, aký budete s radosťou celý čas žiť, využite všetko, čo vo vás je, tým, že roznietite vnútorné iskričky svojich možností, až sa z nich rozhorí oheň úspechu,