Múdrosti - Gotthold Ephram Lessing


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti Gotthold Ephram Lessing

nájdené múdrosti: 1   Popularita | Názov

Ten najpomalší, ktorý nestratil z očí cieľ,... hcd rsákd qýbgkdišhd, zjn sdm, jsnqý akúch ady bhdľz.

Gotthold Ephram Lessing
ten najpomalší, ktorý nestratil z očí cieľ, ide stále rýchlejšie, ako ten, ktorý blúdi bez cieľa,