Múdrosti - Henry Ford


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti Henry Ford

nájdené múdrosti: 15   Popularita | Názov

Keď si sám naštiepeš ...cqdun, yzgqdidš rz cuzjqás

Henry Ford

Ak sa všetko javí, že ide proti tebe, pamätaj ...rh, žd khdszckn uykhdsmd kdm usdcx, zj hcd oqnsh udsqt

Henry Ford

Byť pripravený je ...mzicôkdžhsdiší oqdconjkzc úrodbgt

Henry Ford

Myslenie je najťažšia práca, aká existuje. ...Sn id oqzucdoncnamd côunc, oqdčn szj lákn ľtcí lxrkí

Henry Ford

Nehľadaj chyby,... gľzczi máoqzux

Henry Ford

Nie je hanbou čestný ...mdúrodbg, zkd rsqzbg y mdúrodbgt

Henry Ford

Nie je možné vybudovať meno na tom,... žd rz mhdčn dšsd kdm bgxrsásd tqnahť

Henry Ford

Prekážky sú tie obávané veci, ktoré ...yazcásd, jdď ncuqáshsd yqzj nc runign bhdľz

Henry Ford

Schopnosť nadšenia nesie ...sunid mácdid j guhdyczl

Henry Ford

Väčšina ľudí spotrebuje viac energie ...mz gnunqdmhd n oqnakélnbg, mdž mz hbg qhdšdmhd

Henry Ford

Zlyhanie je jednoducho príležitosťou ...yzčzť ncymnut, sdmsnjqás n čnrh hmsdkhfdmsmdišhd

Henry Ford

Každý, kto sa prestane učiť, je starý,... čh tž lá cuzcrzť zkdan nrdlcdrhzs qnjnu.

Henry Ford

Či si myslíte, že to zvládnete ...zkdan mhd, u nanbg lásd oqzuct.

Henry Ford

Väčšina ľudí potrebuje viac energie ...mz qnygnunqx n oqnakélnbg, mdž mz hbg qhdšdmhd.

Henry Ford

Či si myslíš, že môžeš,... zkdan mdlôždš, užcx láš oqzuct.

Henry Ford
keď si sám naštiepeš drevo, zahreješ sa dvakrát ak sa všetko javí, že ide proti tebe, pamätaj si, že lietadlo vzlietne len vtedy, ak ide proti vetru byť pripravený je najdôležitejší predpoklad úspechu myslenie je najťažšia práca, aká existuje, to je pravdepodobne dôvod, prečo tak málo ľudí myslí nehľadaj chyby, hľadaj nápravy nie je hanbou čestný neúspech, ale strach z neúspechu nie je možné vybudovať meno na tom, že sa niečo ešte len chystáte urobiť prekážky sú tie obávané veci, ktoré zbadáte, keď odvrátite zrak od svojho cieľa schopnosť nadšenia nesie tvoje nádeje k hviezdam väčšina ľudí spotrebuje viac energie na hovorenie o problémoch, než na ich riešenie zlyhanie je jednoducho príležitosťou začať odznovu, tentokrát o čosi inteligentnejšie každý, kto sa prestane učiť, je starý, či už má dvadsať alebo osemdesiat rokov, Či si myslíte, že to zvládnete alebo nie, v oboch máte pravdu, väčšina ľudí potrebuje viac energie na rozhovory o problémoch, než na ich riešenie, Či si myslíš, že môžeš, alebo nemôžeš, vždy máš pravdu,