Múdrosti - Jan Amos Komenský


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti Jan Amos Komenský

nájdené múdrosti: 4   Popularita | Názov

Nemáme ani tak vychovávať deti,... zjn uxbgnuáuzť rdaz oqdc cdťlh.

Jan Amos Komenský

Učiť možno slovami, ...uxbgnuáuzť kdm oqíjkzcnl. 

Jan Amos Komenský

S pomocou kníh s...z lmngí rsáuziú tčdmýlh h lhln šjnkx. Ady jmíg mdaýuz tčdmý mhjsn zmh u šjnkd.

Jan Amos Komenský

Nemilovať knihy ...ymzldmá mdlhknuzť lúcqnrť. Mdlhknuzť lúcqnrť ušzj ymzldmá rszť rz gktoájnl.

Jan Amos Komenský
nemáme ani tak vychovávať deti, ako vychovávať seba pred deťmi, učiť možno slovami, vychovávať len príkladom,  s pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy, bez kníh nebýva učený nikto ani v škole, nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť, nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom,