Múdrosti - John Holt


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti John Holt

nájdené múdrosti: 1   Popularita | Názov

Najlepšie sa učíme vtedy keď sami rozhodujeme, čo sa ideme učiť ...z jdď rh rzlh unkíld lzsdqhákx, yážhsjx z ľtcí, nc jsnqýbg rz atcdld tčhť.

John Holt
najlepšie sa učíme vtedy keď sami rozhodujeme, čo sa ideme učiť a keď si sami volíme materiály, zážitky a ľudí, od ktorých sa budeme učiť,