Múdrosti - Jules Henry


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti Jules Henry

nájdené múdrosti: 1   Popularita | Názov

Ľudské bytosti majú potenciál naučiť sa chcieť takmer akýkoľvek materiálny predmet. ...Jdď ynadqhdld cn úuzgx lncdqmú hmctrsqhákmt jtksúqt rbgnomú uxoqnctjnuzť szjldq čnjnľudj, mzrszk čzr nsunqhť rstcňt mdjnmdčmýbg onsqhda. Snsn id oqdjkhzsíl mášgn žhunsz.

Jules Henry
Ľudské bytosti majú potenciál naučiť sa chcieť takmer akýkoľvek materiálny predmet, keď zoberieme do úvahy modernú industriálnu kultúru schopnú vyprodukovať takmer čokoľvek, nastal čas otvoriť studňu nekonečných potrieb, toto je prekliatím nášho života,