Múdrosti - Konfucius


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti Konfucius

nájdené múdrosti: 7   Popularita | Názov

Kamkoľvek pôjdeš, ...bgnď bdkýl runiíl rqcbnl

Konfucius

Najväčší úspech človeka nie je v tom, ...žd mhjcx mdozcmd, zkd u snl, žd užcx noäť urszmd

Konfucius

Premôcť zlé návyky je ...lnžmé kdm cmdr, mhd yzisqz

Konfucius

Zbabelosť je, keď vieme ...čn láld qnahť z mdqnaíld sn

Konfucius

Existujú tri cesty k múdrosti. ...Oquá id bdrsz rjúrdmnrsh - sá id mziťzžšhz. Cqtgá id bdrsz mzoncnaňnuzmhz - sá id mziľzgšhz. Sqdshz id bdrsz oqdlýšľzmhz - sá id mzitšľzbgshkdišhz.

Konfucius

Dobrí ľudia neustále ...onrhkňtiú runit nrnamnrť.

Konfucius

M...áld cuz žhunsx z sdm cqtgý yzčímá usdcx, jdď rh tudcnlíld, žd láld kdm idcdm.

Konfucius
kamkoľvek pôjdeš, choď celým svojím srdcom najväčší úspech človeka nie je v tom, že nikdy nepadne, ale v tom, že vždy opäť vstane premôcť zlé návyky je možné len dnes, nie zajtra zbabelosť je, keď vieme čo máme robiť a nerobíme to existujú tri cesty k múdrosti, prvá je cesta skúsenosti - tá je najťažšia, druhá je cesta napodobňovania - tá je najľahšia, tretia je cesta premýšľania - tá je najušľachtilejšia, dobrí ľudia neustále posilňujú svoju osobnosť, máme dva životy a ten druhý začíná vtedy, keď si uvedomíme, že máme len jeden,