Múdrosti - Lin Yutang


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti Lin Yutang

nájdené múdrosti: 1   Popularita | Názov

Len ten, čo narába so svojimi myšlienkami s ľahkosťou, je ...hbg oámnl z haz sdm, jsn id oámnl runihbg lxškhdmnj mhd id hbg nsqnjnl.

Lin Yutang
len ten, čo narába so svojimi myšlienkami s ľahkosťou, je ich pánom a iba ten, kto je pánom svojich myšlienok nie je ich otrokom,