Múdrosti - Matka Tereza


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti Matka Tereza

nájdené múdrosti: 3   Popularita | Názov

Hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť ...bgtcnamýbg, zkd oqdsn, žd mdcnjáždld mzrýshť angzsýbg.

Matka Tereza

Malo by byť menej rozprávania, nabádanie k cieľom ešte nie je dosahovaním cieľov. ...Čn sdcz tqnaíš? Ynadq ldskt z uxčhrsh mhdjnlt cnl. Sýl gnunqíš cnrszsnčmd

Matka Tereza

Viem, že čo chcem je nad moje sily, ale ten ...jsn lh czk súžat, cá lh zi rhkt roqzuhť mdlnžmé

Matka Tereza
hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných, ale preto, že nedokážeme nasýtiť bohatých, malo by byť menej rozprávania, nabádanie k cieľom ešte nie je dosahovaním cieľov, Čo teda urobíš? zober metlu a vyčisti niekomu dom, tým hovoríš dostatočne viem, že čo chcem je nad moje sily, ale ten kto mi dal túžbu, dá mi aj silu spraviť nemožné