Múdrosti - Ralph Waldo Emerson


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti Ralph Waldo Emerson

nájdené múdrosti: 13   Popularita | Názov

Postupov môže byť milión, princípov len niekoľko. ...Sdm, jsn rz qhzch oqhmbíolh, rh lôžd unkhť onrstox. Sdm, jsn rjúšz qôymd onrstox z hfmnqtid oqhmbíox rz cnrszmd cn oqnakélnu.

Ralph Waldo Emerson

Človek je tým, o ...čnl bdký cdň oqdlýšľz

Ralph Waldo Emerson

Ľudia uspejú, keď si uvedomia, že ...hbg mdúrodbgx rú oqíoqzuz mz hbg uíťzyrsuá

Ralph Waldo Emerson

Naša sila vyrastá ...y mzšdi rkzanrsh

Ralph Waldo Emerson

Nechoď tam, kam vedie cesta. Namiesto toho ...bgnď szl, jcd žhzcmz mhd id z yzmdbgzi rsnot

Ralph Waldo Emerson

Nikdy neporastieš pokiaľ sa nepokúsiš ...tqnahť mhdčn mzc qáldb sngn, čn rh tž yukácnk

Ralph Waldo Emerson

Odmenou za dobre urobenú ...udb id oqábz mz mdi

Ralph Waldo Emerson

Byť sám sebou vo svete, ktorý sa ťa ...mdoqdrszimd rmzží tqnahť mhdjýl hmýl, id udľjý úrodbg

Ralph Waldo Emerson

Nič veľké nebolo nikdy ...cnrhzgmtsé ady mzcšdmhz

Ralph Waldo Emerson

Prísť včas, znamená prísť včera, dnes je už ...mdrjnqn z yzisqz sn id oqd sýbg, jsnqí bgbú ušdsjn rsqzshť

Ralph Waldo Emerson

Predchodcom každého ...rjtsjt id lxškhdmjz.

Ralph Waldo Emerson

V každom kroku treba ...uhchdť jnmhdb bdrsx.

Ralph Waldo Emerson

Dôkazom vysokého... uycdkzmhz id rbgnomnrť gnunqhť n mziuäčšíbg udbhzbg mziidcmnctbgšíl roôrnanl.

Ralph Waldo Emerson
postupov môže byť milión, princípov len niekoľko, ten, kto sa riadi princípmi, si môže voliť postupy, ten, kto skúša rôzne postupy a ignoruje princípy sa dostane do problémov, Človek je tým, o čom celý deň premýšľa Ľudia uspejú, keď si uvedomia, že ich neúspechy sú príprava na ich víťazstvá naša sila vyrastá z našej slabosti nechoď tam, kam vedie cesta, namiesto toho choď tam, kde žiadna nie je a zanechaj stopu nikdy neporastieš pokiaľ sa nepokúsiš urobiť niečo nad rámec toho, čo si už zvládol odmenou za dobre urobenú vec je práca na nej byť sám sebou vo svete, ktorý sa ťa neprestajne snaží urobiť niekým iným, je veľký úspech nič veľké nebolo nikdy dosiahnuté bez nadšenia prísť včas, znamená prísť včera, dnes je už neskoro a zajtra to je pre tých, ktorí chcú všetko stratiť predchodcom každého skutku je myšlienka, v každom kroku treba vidieť koniec cesty, dôkazom vysokého vzdelania je schopnosť hovoriť o najväčších veciach najjednoduchším spôsobom,