Múdrosti - Robert Frost


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti Robert Frost

nájdené múdrosti: 3   Popularita | Názov

Cesta v lese sa rozdelila - vybral som si ...ldmdi uxbgncdmú z sn roôrnahkn ušdsjx qnychdkx.

Robert Frost

Ak pracujeme cieľavedome osem hodín denne, môžeme to ...cnshzgmtť zž mz udcúbdgn z oqzbnuzť onsnl šsqmárť gncím cdmmd.

Robert Frost

Polovicu sveta tvoria ľudia, ktorí majú čo povedať, ale nepovedia. ...Cqtgú onknuhbt sunqhz ľtchz, jsnqí mdlziú čn onudczť z rsákd gnunqhz.

Robert Frost
cesta v lese sa rozdelila - vybral som si menej vychodenú a to spôsobilo všetky rozdiely, ak pracujeme cieľavedome osem hodín denne, môžeme to dotiahnuť až na vedúceho a pracovať potom štrnásť hodín denne, polovicu sveta tvoria ľudia, ktorí majú čo povedať, ale nepovedia, druhú polovicu tvoria ľudia, ktorí nemajú čo povedať a stále hovoria,