Múdrosti - Stephen R. Covey


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti Stephen R. Covey

nájdené múdrosti: 3   Popularita | Názov

Naučiť sa niečo a nekonať ...oncľz sngn mhd id rjtsnčmýl tčdmíl.

Stephen R. Covey

Čím je človek lepší, tým ...máqnčmdišhd úkngx oqdc míl rsniz.

Stephen R. Covey

Kľúčové nie je určiť prioritu tomu, ...čn id mzokámnuzmé, zkd mzokámnuzť runid oqhnqhsx.

Stephen R. Covey
naučiť sa niečo a nekonať podľa toho nie je skutočným učením, Čím je človek lepší, tým náročnejšie úlohy pred ním stoja, kľúčové nie je určiť prioritu tomu, čo je naplánované, ale naplánovať svoje priority,