Výroky, citáty a múdrosti - Valeriu Butulescu

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Valeriu Butulescu

aj ateizmus má svojich fanatikov, ak zatvoríš oči, nastane noc, ale potom nehľadaj hviezdy, akí ste zlí! napísali ste na studňu h2o a traja filológovia jednoducho zomreli od smädu, ako prví ohluchnú zvonári, ako sa cítim? ako rok v decembri, bohovia vždy boli pasívni voči náboženským reformám, budúce sťahovanie národov bude mať medziplanetárny charakter, detí upokojíš cukríkmi, starcov – oným svetom, diabli, boh toleruje opozíciu, ale nasadí jej rohy, dialóg obmedzený na výmenu citosloviec, dokonalý raj, tí, čo odmietajú šťastie, sú prísne potrestaní, duša ženy je ako kniha, musí byť veľmi dobrá, aby si ju čítal aj druhý raz, hviezdy môžeš pozorovať aj cez kľúčovú dierku, volá sa to perspektíva, jeho poézia je ako spev delfínov, nie každé ucho je schopné ju počuť, k niektorým ideálom sa musíš znížiť, každú chvíľu v sebe zacítim zviera, spútané opratami výchovy, keď archeológovia nájdu nejaký poklad, najväčšiu radosť má minister financií, keď hlúposti narastú krídla, zatiahne sa nebo, lekári majú čo robiť, ak chcú zmierniť optimizmus bláznov, majme trpezlivosť, ani kvety neplačú počas sucha, mladým nikto nerozumie, svetom vládne morálka starcov, moji rodáci vkladajú do mňa nádej, už sa nevedia dočkať môjho múzea, aby im konečne vyasfaltovali dedinu, môžeš byť inteligentný, ale nemusíš mať vždy pravdu, narodiť sa, neexistuje väčšie nešťastie, iba ak nenarodiť sa, nebyť diabla, dobro by si všetko podmanilo, nesmrteľnosť, najviac sa jej boja hrobári, neznesiteľný, ako génius v každodennom živote, nežiadajte od ženy nemožné, je schopná to splniť, nie som ani len tieň, som tieňom tieňa, niektorí sa nazdávajú, že oklamú život, avšak zostarnú bez toho, aby niečo urobili, nikto sa nezobudí na svoje vlastné chrápanie, objemné knihy vzbudzujú úctu, ale často zostávajú neprečítané, plač dedíme, len spevu sa musíme učiť, prepojenosť: drevo živí oheň a oheň živí požiarnikov, pri spoločnom nešťastí sú ľudia solidárnejší ako pri spoločnej radosti, realita, zjavuje sa mi zriedka, aj to iba vo sne, som rád, že viem ešte plakať, starostlivo si uchovávajme rodné listy, môžeme nimi kedykoľvek zdôvodniť svoju existenciu, ten, kto príliš váha s odpoveďou, riskuje, že zabudne otázku, toto bahno mi nie je ľahostajné, je súčasťou mojej vlasti,