Múdrosti - William Arthur Ward


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti William Arthur Ward

nájdené múdrosti: 1   Popularita | Názov

Priemerný učiteľ prednáša. ...Cnaqý tčhsdľ uxrudsľtid. Uýanqmý tčhsdľ cdlnmšsqtid. Udľjý tčhsdľ hmšohqtid.

William Arthur Ward
priemerný učiteľ prednáša, dobrý učiteľ vysvetľuje, výborný učiteľ demonštruje, veľký učiteľ inšpiruje,