Múdrosti - William Blake


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky....

všetky múdrosti William Blake

nájdené múdrosti: 1   Popularita | Názov

Nič, čo žije, ...mdžhid rzln z kdm oqd rdaz.

William Blake
nič, čo žije, nežije samo a len pre seba,