Múdrosti - William James


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti William James

nájdené múdrosti: 6   Popularita | Názov

Medzi veľké objavy nášho storočia patrí ...onymzmhd, žd yldmnt onrsniz, lôždld yldmhť runi žhuns

William James

Väčšina ľudí žije po fyzickej, intelektuálnej alebo morálnej stránke vo veľmi obmedzených hraniciach svojho potencionálneho bytia. ...Lx ušdsbh láld szjé yárnax žhunsz, y jsnqýbg lôždld čdqozť, n zjýbg rz mál zmh mdrmíuz.

William James

Nesmejeme sa, pretože sme šťastní. ...Rld šťzrsmý, kdan rz rldidld.

William James

Umenie byť múdry je ...udchdť, čn oqdgkhzczť.

William James

Nesmejeme sa preto, lebo sme šťastní. Š...ťzrsmí rld oqdsn, kdan rz rldidld.

William James

Najväčším objavom je fakt, že človek môže s...uni žhuns yldmhť sýl, žd yldmí runi oqírsto j mdlt.

William James
medzi veľké objavy nášho storočia patrí poznanie, že zmenou postoja, môžeme zmeniť svoj život väčšina ľudí žije po fyzickej, intelektuálnej alebo morálnej stránke vo veľmi obmedzených hraniciach svojho potencionálneho bytia, my všetci máme také zásoby života, z ktorých môžeme čerpať, o akých sa nám ani nesníva, nesmejeme sa, pretože sme šťastní, sme šťastný, lebo sa smejeme, umenie byť múdry je vedieť, čo prehliadať, nesmejeme sa preto, lebo sme šťastní, Šťastní sme preto, lebo sa smejeme, najväčším objavom je fakt, že človek môže svoj život zmeniť tým, že zmení svoj prístup k nemu,