Múdrosti - budhistické príslovie


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti budhistické príslovie

nájdené múdrosti: 4   Popularita | Názov

Ak sme obrátení správnym ...rldqnl, mdsqdaz uhzb, haz jqáčzť.

budhistické príslovie

Čím hlbšie spoznávame svoj život, tým menej ...lôždld tudqhť, žd rlqť ax ymzldmzkz idgn ymhčdmhd.

budhistické príslovie

Človek, ktorý svoje dávnejšie zlé činy zastrel ...cnaqýlh, žhzqh u snlsn rltsmnl rudsd zjn ldrhzb u yzlqzčdmdi mnbh.

budhistické príslovie

Nie je mudrcom ten, kto má dobré a krásne reči, ale ten, kto je ...sqodykhuý, ady aáymd z mdmáuhrsh - haz sdm id mznyzi lúcqxl čknudjnl.

budhistické príslovie
ak sme obrátení správnym smerom, netreba viac, iba kráčať, Čím hlbšie spoznávame svoj život, tým menej môžeme uveriť, že smrť by znamenala jeho zničenie, Človek, ktorý svoje dávnejšie zlé činy zastrel dobrými, žiari v tomto smutnom svete ako mesiac v zamračenej noci, nie je mudrcom ten, kto má dobré a krásne reči, ale ten, kto je trpezlivý, bez bázne a nenávisti - iba ten je naozaj múdrym človekom,