Výroky, citáty a múdrosti - bohatstvo

Výroky o bohatstve a bohatých, múdrosti o bohatstve a citáty slávnych.

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti bohatstvo

pokiaľ žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný; pokiaľ žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý, bohatí ľudia sa tešia peniazmi, chudobní deťmi, dobrá povesť je druhý majetok, Čo nás po bohatstve, keď zdravia nemáme, bohatstvo mení mravy, kto nemá bohatých rodičov, môže mať bohaté srdce, aj sám barbar sa ženám páči, len aby bol bohatý, otcom bohatstva je ovládnutie prírody duchom a tajomstvom bohatstva nie je usilovnosť, ani šetrnosť, ale lepšia metóda a lepšie načasovanie, teda to, že sme schopní byť v správnom čase na správnom mieste, zo všetkého bohatstva je najlepšie nájsť ušľachtilú ženu, vzdelaný človek má bohatstvo stále so sebou, bohatí ľudia roznášajú po svete svoju nudu, mladosť je tak utvorený kapitál, že až po mnohých rokoch prinesie bohaté úroky, svätá agáta na sneh býva bohatá, keď je február na sneh bohatý, býva marec suchý, veľký majetok závisí od šťastia, malý od usilovnosti, budeš bohatý, budeš rohatý, blázon chodí nahatý, aby umrel bohatý, bohatému netreba rozumu, sú slabosti, ktoré sú majetkom len silných, veľký majetok môže priniesť nešťastie, čo zasa môže odohnať bohatstvo, lepšia cnostná chudoba ako hriešne bohatstvo, dychti po bohatstve a nedostaneš ho, nepachti sa za ním a šťastena ti ho prinesie, výhody bohatstva zostávajú tomu, kto ich získal a nie tomu, kto ich dostal darom, Šťastie dáva bohatstvo iba dočasne, ako by ho človeku iba vypožičal, ale aby sme boli skutočne šťastní, to závisí len od našej vlastnej vôle,- ak chceš byť dobrým, najprv sa domnievaj, že si zlý! ten, kto je bohatý, nemusí šporovlivo žiť, a ten, kto žije šporovlivo, nemusí byť bohatý, bohatstvo sa nedostáva vždy k najlepším, ak sa dobre darí tvojim nohám, chrbtici a bruchu, viac ti už nemôže pridať ani bohatstvo kráľov, Šťastní sú tí, ktorí majú majetok! skôr chudobný udelí ako bohatý, najbohatší človek je ten, ktorý nemá o čo prísť, bohatého sa bojí aj nešťastie, Čo tam po bohatstve, keď zdravie nemáme, sú na svete veci nepostihnuteľné zákonom, ktoré nám kradnú ten najcennejší majetok: čas, na sľuby môže byť bohatý kdekto, majetok niektorých je väčší ako číslo, do ktorého vedia napočítať, bohatstvo ešte neznamená oslobodenie, iba odklad, ani ten však nie je na zahodenie, majetok treba získavať mravnými prostriedkami, uchovávať a rozmnožovať ho pracovitosťou a šetrnosťou, spokojnosť nezáleží na veľkom bohatstve, ale na nemnohých potrebách, bohatých treba ľutovať: majetok ich obklopuje, ale nepreniká, sú chudobní a vo svojom vnútri prázdni, zákon vo svojej majestátnej spravodlivosti zakazuje bohatým rovnako, ako chudobným spať pod mostami, žobrať na ulici a kradnúť chlieb, nepredávajte počestnosť, aby ste si kúpili bohatstvo, ani slobodu, aby ste si kúpili moc, treba nám mamonárov, takých, ktorí zhromažďujú myšlienkové bohatstvo, spoznať iné - to je poznanie, spoznať seba - to je osvietenie! zvíťaziť nad inými - to je sila, zvíťaziť nad sebou - to je mohutnosť! vedieť sa uspokojiť - to je pravé bohatstvo, byť neochabujúci vo svojom konaní - to je pravá vôľa! nevzdávať sa toho, akým mám byť - to je vytrvalosť! a potom zomrieť a nepominúť - to je dlhovekosť! ak v prvý majový týždeň pršalo, dážď bol predzvesťou bohatej úrody, hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných, ale preto, že nedokážeme nasýtiť bohatých, Človek je bohatý podľa toho, bez koľkých vecí sa dokáže zaobísť, byť najbohatším človekom na cintoríne - to ma nezaujíma, ale ísť večer spať s pocitom, že ste niečo dokázali - to je úžasná vec, ten pocit chcem mať najväčším bohatstvom je vzdelanie dobré meno viac stojí ako všetky bohatstvá, bohatým je ten, kto nevie čo je núdza, nakradnutý majetok nebýva požehnaný, kto nemá dlhy, je bohatý, kto nemá chorobu, je šťastný, zločinná túžba po majetku, opatrnosť je bohatá, škaredá stará dievka, ktorej sa dvorí neschopnosť, duševné choroby sú: nesmierna túžba po bohatstve, po rozkošiach a po sláve, boháč dychtiaci po ďalších majetkoch je iba úbohým otrokom, Ísť skoro spať a zavčas rána vstávať, to robí človeka zdravým, bohatým a múdrym, neposudzujte bohatstvo alebo zbožnosť ľudí podľa toho, ako vyzerajú v nedeľu, keby sa hlúposti zdaňovali, patrili by sme k najbohatším štátom, nazhromaždený majetok alebo vládne, alebo slúži, bohatstvo a postavenie plodí pýchu a pýcha vyvoláva pohromu, nie to, čo mám, ale to, čo viem, je mojim bohatstvom, jedným z hlavných dôvodov, prečo ľudia nie sú bohatí je, že sa zvyčajne zaoberajú vecami, ktoré sa pravdepodobne nikdy nestanú kto má peniaze a nemá deti, nie je naozaj bohatý, kto má deti a nemá peniaze, nie je naozaj chudobný, i to sa niekedy stáva, že bohatý u chudobného zaklepáva, spokojný človek je šťastný, aj keď je chudobný, nespokojný človek je smutný, aj keď oplýva bohatstvom, bohatstvo dočasu, chudoba naveky, Škvrny bohatých ľudí sú zakryté peniazmi, bohatým je ten, kto nemá čo stratiť, múdra žena sa vydáva za dobrého muža, hlúpa za muža s majetkom, kapitalizmus má jednu chybu: nerovnomerné rozdelenie bohatstva, socializmus má, naopak, jednu cnosť, rovnomerné rozdelenie biedy, Človeka nerobí veľkým majetok či sláva predkov, poctivosť nadanie sú cestou k veľkosti, moje činy sú mojím jediným majetkom i útočiskom zároveň, z kazateľníc a novín prichádza záplava fráz, ktoré odsudzujú, keď sa niekto usiluje o bohatstvo, ale keby ľudia poslúchli týchto moralistov a vzdali by sa svojich plánov na zbohatnutie, moralisti by museli staviť všetko na jednu kartu a znovu rozdúchať v ľuďoch túžbu po bohatstve a moci, inak by totiž civilizácia zahynula, to, pred čím má utrpenie človeka chrániť, je apatia, umŕtvujúca duševná strnulosť, dokiaľ trpíme, zostávame duševne nažive, v utrpení dokonca vyzrievame, v utrpení rastieme, činí nás bohatšími a mocnejšími, skoro spať a zavčasu vstať je cesta ku zdraviu, bohatstvu a múdrosti, s mocným sa nebor a s bohatým sa nesúď, Žijeme v období, keď sme zdolali najvyššie hory, ale seba sme premôcť nedokázali, máme vyššie budovy, ale menšiu schopnosť ovládať sa, viac majetku, ale menej šťastia, preplnené mysle, ale prázdne životy, s bohatstvom i rozum prichodí, bohatý je, kedy chce, chudobný, keď môže,