Výroky, citáty a múdrosti - charakter

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti charakter

keď príde gadžo do bytu k rómovi, hľadá špinu, keď príde róm ku gadžovi, hľadá charakter, bezprávie nadobúda charakter práva často iba tým, že sa vyskytuje často, budúce sťahovanie národov bude mať medziplanetárny charakter, slabosť postoja sa stáva slabosťou charakteru, akonáhle sa človek rozhodne uzavrieť aj tomu najlepšiemu protiargumentu, je to znamenie silného charakteru, teda príležitostnou vôľou k hlúpostiam, chápať ľudí a odpúšťať im, na to treba charakter a sebavládu, každá uniforma pokazí charakter, charakter človeka je jeho osudom, talent sa zdokonaľuje v samote, charakter v prúdoch života, talent v tichu, ale charakter v búrke života, absolútna hodnota človeka je v mozgu, skutočná cena - v charaktere, väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca, nemajú pravdu, robí ho charakter, veľkí objavitelia nie sú nevyhnutne veľkými ľuďmi, kto zmenil svet viac ako kolumbus? Čím bol? dobrodruhom, mal charakter, to je pravda, ale nebol to veľký človek, stres podrobuje charakter skúške, skutočne hodnotnými sú tí, ktorých ani v ťažkých dobách neopustí ich čestnosť, rozvaha a citlivosť nie na rozume záleží, ale na tom, čo ho vedie: srdce a charakter, problémy zocelia tvoj charakter uhladené slová a lichotivé správanie sa málokedy spájajú s ušľachtilým charakterom, charaktery sa nemenia, menia sa názory, charaktery iba dozrievajú, základom charakteru je sila vôle, iba "zamilovanému" by však dvojník pri strate partnera asi pomohol - samotná zamilovanosť by sa dala na dvojníka bez všetkého preniesť, lebo vo svojej zamilovanosti je človek nastavený len na duševný charakter, ktorý partner "má", nie však na duchovnú osobu, ktorou partner "je", peniaze kazia charakter, nič tak neoslabuje, charakter človeka ako myšlienka, že nájde životné šťastie v niečom inom ako vo svojej vlastnej práci, charakter človeka možno najlepšie poznať podľa tých bolestí, ktoré pri druhých nechápe, ak chceš poznať charakter človeka, daj mu moc, z trosiek zúfalstva možno vybudovať najpevnejšie charaktery, je našou povinnosťou ovládnuť svoj charakter, náležite podľa toho žiť je naše veľkolepé umelecké dielo, všetky ostatné veci, vládnuť, hromadiť poklady, stavať, sú prinajmenšom drobné prídavky a rekvizity,,, svoj charakter poznáš, keď si sám v tme, charakter človeka sa pozná podľa toho, aké vtipy ho zrania, Šport buduje, ale aj búra charaktery, charaktery niektorých ľudí sú také pevné, že ich zlomíte iba tisíckou, každému je tvorcom šťastia jeho vlastný charakter, ak máte charakter, máte smolu,