Výroky, citáty a múdrosti - energia

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti energia

Čo už môžeme nazvať svojim vlastným okrem energie, sily a vôle! keby som mohol povedať, čo všetko som prevzal od svojich veľkých predchodcov a vrstovníkov, veľa by toho nezostalo, koľko rozumu a energie sa vynakladá na to, aby sa ľudom ukázalo, akí sú zlí! a predstavte si, že by sa všetka tá energia využila na to, aby sa ľuďom ukázalo, čo je v nich dobré, sila národa nie je v hmote, ale v energii, väčšina ľudí spotrebuje viac energie na hovorenie o problémoch, než na ich riešenie dôvod, prečo dokážem tak veľa písať, je, že neplytvám svojou energiou v posteli, uvoľnenie atómovej energie zmenilo všetko, okrem nášho spôsobu myslenia a teraz sa bezbranní rútime do katastrofy, väčšina ľudí potrebuje viac energie na rozhovory o problémoch, než na ich riešenie, bez vášne nemáte energiu, bez energie nemáte nič Ľutovať sa a ľutovať svoj súčasný stav, nie je len mrhaním energie, ale aj najhorším zlozvykom, aký môžeš mať najmocnejšou vodnou energiou na svete sú ženské slzy, pomocou energie, pozornosti, sebakontroly a sebaovládania si múdry človek vytvorí ostrov, ktorý ani povodeň nedokáže zničiť, problémom nie je atómová energia, ale ľudské srdce, keď hmota stratí vnútornú energiu, stane sa pevnou, väčšina ľudí spotrebuje viac energie na rozhovory o problémoch, než na ich riešenie, myšlienka, úsilie a duch hýbu energiou čchi, Čchi hýbe hmotou, teda telom, umenie a láska pôsobí ako slnko - prebúdza energiu, konflikty s okolím sú zdrojom deštruktívnej energie, táto energia je spôsobilá zničiť človeka, spoločnosť, aj celú krajinu, snahou súčasnej konzumnej kultúry je míňať toľko energie naháňaním šťastia, že jej už neostane na to, aby sme boli šťastní, strach a obavy zbytočne oberú človeka o energiu, ktorú potrebuje na iné, jedine vojna vybičuje všetku ľudskú energiu k najvyššiemu vypätiu a kladie pečať na národy, ktoré majú odvahu ísť jej v ústrety, ak sa snažíme milovať niekoho, kto nemôže z našej lásky mať prospech, je to plytvanie energiou, nemá zmysel rozhadzovať semená po púšti, nie je jednoducho možné milovať každého, môžeme síce cítiť lásku k ľudstvu; takýto pocit môže byť užitočný tým, že nám poskytuje dostatok energie, aby sme dali svoju lásku najavo niekoľkým konkrétnym osobám, skutočná láska k niekoľko málo jedincom je však maximum, ktorého sme schopní, pokiaľ sa snažíme vydať viac energie, než máme, ponúkame vlastne viac, než môžeme dať, sú ľudia, ktorí sa radšej pokúsia novú realitu zničiť, než by zmenili svoju mapu, tieto osoby potom bohužiaľ často vydávajú viac energie na obranu svojho zastaralého svetonázoru, než by pôvodne potrebovali na jeho prehodnotenie, paradoxom doby je, že ľudia venujú viac energie na dorozumenie sa s inými civilizáciami, ako medzi sebou, ak sa snažíme milovať niekoho, kto nemôže z našej lásky mať prospech, je to plytvanie energiou, je potrebné trochu sa podobať, aby sme si rozumeli, ale trochu sa líšiť, aby sme sa milovali,