Výroky, citáty a múdrosti - hnev

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti hnev

hnev a jazyk drž na uzde, hnev je vždy škodlivejší ako urážka, ktorá ho vyvolala, potlačaj hnev, už kým je malý, plakať sa predsa patrí, veď hnev nás opúšťa v slzách, pre pravdu sa ľudia hnevajú, Ďaleko od hnevu, ďaleko od hromu, hnev pominie, ale nenávisť v srdci trvá, najstrašnejší hnev, ktorý existuje, je hnev z bezmocnosti, ak sa žena hnevá naozaj, bozkom to nenapravíš, tu pomôžu najmenej tri bozky, ani najrýchlejší kôň nedobehne slovo vyrieknuté v hneve, na spravodlivé slová sa hnevá iba hlúpy, vyrovnaný pokoj pristane ľuďom, zúrivý hnev divým zverom, hnev sa neprekonáva hnevom, ale láskou, Čo sa začne v hneve, končí sa v hanbe, kto premôže svoj hnev, ten premôže aj nepriateľa, pri trestaní najviac treba potlačiť hnev, bojujte proti hnevu, ale neprovokujte ho, najlepším liekom proti hnevu je čas, kto sa ozbrojí láskou, premôže hnev, biedu, presilu a nepriazeň osudu, za každú minútu hnevu strácaš 60 sekúnd šťastia, vhodné je slzám uvoľniť cestu, lebo plačom sa zbavujeme hnevu, nenávisť je zastaraný hnev, pre pravdu sa ľudia často najviac hnevajú; hovoriť pravdu často škodí, ako pavúk stojaci uprostred pavučiny zbadá, keď nejaká mucha porušila vlákno a rýchlo tam beží, ako keby sa hneval, že mu roztrhla sieť, tak duša človeka, ak je poranená časť tela, rýchlo sa ta uberá, akoby neznášala zranenia tela, s ktorým je pevne a úmerne spojená, na zajtra je len hnev dobré odkladať, buď sa môžeme hnevať, kvôli tomu čo nemáme, alebo môžeme byť vďačný za to, čo máme, hnev pominie, ale nenávisť v srdci zostane, hnev nemá silu - je to kolos, ktorému sa chvejú kolená a omnoho viac zraňuje seba ako iných, v manželstve ani láska vždy nestačí, ale úcta, tá teda určite nie, Ženy sa vlastne hnevajú, keď si musia niekoho ctiť; najprv sa zlostia, potom sa nudia, nakoniec sa už smejú, hnev je krátke šialenstvo, hnev bez vlády málo vadí, za hnevom ľútosť chodí, ak sa žena naozaj hnevá, bozkom to nenapravíš, tu pomôžu najmenej tri, hnev u žien je ako dážď v lese, padá dva razy, Šľachetný mier pristane ľuďom, divoký hnev zveri, nesmieme sa hnevať a trpieť kvôli tomu, že nie sme známi, skôr sa musíme usilovať o to, aby sme stáli za poznanie, Človek v hneve ide na splašenom koni, na počiatku roku, keď sú mokré časy, od hnevu si vinár, bude šklbať vlasy, môžeš sa hnevať, môžeš zúriť, môžeš kričať alebo plakať, Čo nemôžeš, je vzdať sa! nahnevaný nikto nebol dobrý, vyskočiť z kože od hnevu, hnev je zlý radca, nie je dobre toho hnevať, koho musíš zajtra odprosovať, potlačuj hnev, kým je malý, nikdy nemrhajme hnevom! Čokoľvek je začaté v hneve, končí sa v hanbe, hnev si vždy nájde nejakú príčinu, ale málokedy je to dobrá príčina, nech je to slovo bez hnevu, ako to, že krívajúci človek nás nepopudzuje a krívajúci duch áno? asi preto, že krívajúci človek uznáva, že ideme vzpriamení, ale krívajúci duch nám hovorí, že krívame my, keby toho nebolo, cítili by sme k nemu útrpnosť a nie hnev,