Skladanie múdrostí

Úloha hry: Určite poradie slov múdrosti.

Návod: Ťahaním myšou presuňte slová tak, aby ste zložili múdrosť.

 • je
 • jeho
 • znamená
 • druhého
 • láska
 • za
 • toho
 • prevziať
 • aký
 • a spokojnosť
 • neznamená
 • zodpovednosť
 • nechať
 • šťastie
Hra úspešne ukončená

Pokusy

0

nová hra