Skladanie múdrostí

Úloha hry: Určite poradie slov múdrosti.

Návod: Ťahaním myšou presuňte slová tak, aby ste zložili múdrosť.

 • zvyknutí
 • že
 • druhými
 • sa
 • nakoniec
 • sebou
 • sa
 • pretvarovať
 • pred
 • sami
 • sme
 • pretvarujeme
 • pred
Hra úspešne ukončená

Pokusy

0

nová hra