Skladanie múdrostí

Úloha hry: Určite poradie slov múdrosti.

Návod: Ťahaním myšou presuňte slová tak, aby ste zložili múdrosť.

 • čo
 • robia
 • naozaj
 • do
 • iba
 • dochádzajú
 • im
 • školy
 • zákon:
 • žiaci
 • povinne
 • prikazuje
 • niektorí
 • to
Hra úspešne ukončená

Pokusy

0

nová hra