Skladanie múdrostí

Úloha hry: Určite poradie slov múdrosti.

Návod: Ťahaním myšou presuňte slová tak, aby ste zložili múdrosť.

 • ako
 • a
 • sa
 • myseľ
 • ktorákoľvek
 • sústredená
 • silnejšia
 • pokojná
 • ktorá
 • na
 • je
 • vesmíre
 • druhým
 • fyzická
 • nesústredí
 • sila
 • vo
 • ubližovanie
Hra úspešne ukončená

Pokusy

0

nová hra