Skladanie múdrostí

Úloha hry: Určite poradie slov múdrosti.

Návod: Ťahaním myšou presuňte slová tak, aby ste zložili múdrosť.

 • prednáša
 • inšpiruje
 • učiteľ
 • dobrý
 • učiteľ
 • výborný
 • veľký
 • demonštruje
 • priemerný
 • učiteľ
 • učiteľ
 • vysvetľuje
Hra úspešne ukončená

Pokusy

0

nová hra