Skladanie múdrostí

Úloha hry: Určite poradie slov múdrosti.

Návod: Ťahaním myšou presuňte slová tak, aby ste zložili múdrosť.

 • ale
 • sa
 • dôležité
 • to
 • ti
 • nie
 • ako
 • nanajvýš
 • je
 • stáva
 • prijímaš
 • to
 • čo
Hra úspešne ukončená

Pokusy

0

nová hra