Skladanie múdrostí

Úloha hry: Určite poradie slov múdrosti.

Návod: Ťahaním myšou presuňte slová tak, aby ste zložili múdrosť.

  • kým
  • ako
  • myslíme
  • toho
  • sme
  • je
  • výsledkom
  • to
Hra úspešne ukončená

Pokusy

0

nová hra