Skladanie múdrostí

Úloha hry: Určite poradie slov múdrosti.

Návod: Ťahaním myšou presuňte slová tak, aby ste zložili múdrosť.

 • by
 • myslieť
 • nie
 • mali
 • majú
 • a
 • žiakov
 • učiť
 • ako
 • myslieť
 • majú
 • čo
 • si
 • sme
Hra úspešne ukončená

Pokusy

0

nová hra