Skladanie múdrostí

Úloha hry: Určite poradie slov múdrosti.

Návod: Ťahaním myšou presuňte slová tak, aby ste zložili múdrosť.

 • začať
 • starý
 • nikdy
 • aby
 • nie
 • život
 • je
 • nový
 • človek
 • natoľko
 • nemohol
Hra úspešne ukončená

Pokusy

0

nová hra