Skladanie múdrostí

Úloha hry: Určite poradie slov múdrosti.

Návod: Ťahaním myšou presuňte slová tak, aby ste zložili múdrosť.

  • bojovník
  • reaguje
  • koná
  • hlupák
Hra úspešne ukončená

Pokusy

0

nová hra