Skladanie múdrostí

Úloha hry: Určite poradie slov múdrosti.

Návod: Ťahaním myšou presuňte slová tak, aby ste zložili múdrosť.

 • originálnym
 • ak
 • neprídete
 • mýliť
 • pripravení
 • sa
 • nikdy
 • ste
 • nie
 • s
 • ničím
Hra úspešne ukončená

Pokusy

0

nová hra