Výroky, citáty a múdrosti - nenávisť

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti nenávisť

je lepšie byť nenávidený za to, aký som, ako byť milovaný za to, aký nie som, na nenávisť odpovedajte dobrotou! nenávidel som každú minútu tréningu, ale povedal som si: neprestávaj, tráp sa teraz a po celý zvyšok života budeš žiť ako šampión nenávisť je zlý kamarát, múdrym človekom je len ten, kto je znášanlivý a niet v ňom ani nenávisti, ani strachu, v malých dušiach sa skrýva veľká nenávisť, kto seje nenávisť, žne pomstu, všetci nenávidia peniaze, ak nepatria im, hnev pominie, ale nenávisť v srdci trvá, nenávisť a plevel urastie všade, víťazstvo rodí nenávisť, lebo porazení sú nešťastní, nenávisť spôsobenú správnym jednaním som nikdy nepovažoval za nenávisť ale za slávu, prílišná láska je nenávisť, prílišná nenávisť láska, nenávisť k muchám sa ľahko zmení na sympatiu k pavúkom, pri nadväzovaní priateľstva starostlivo dbajme, aby sme nezačali milovať toho, koho by sme časom mohli nenávidieť, všetci sme občania jedného sveta, všetci sme jedna krv, nenávidieť nejakého človeka len preto, že je narodený niekde inde alebo preto, že hovorí iným jazykom, alebo, že má iné názory, je najväčším nezmyslom, nie je mudrcom ten, kto má dobré a krásne reči, ale ten, kto je trpezlivý, bez bázne a nenávisti - iba ten je naozaj múdrym človekom, pyšný pyšného, skúpi skúpeho nenávidí, Ľudia nenávidia tých, ktorým musia klamať, nenávidím spánok, prespal som celé éry, a koľko ešte prespím, nenávidím utrpenie je ponižujúce, nenávisť nezaniká nenávisťou, ale láskou, klamstvo mi nevadí, ale nenávidím nepresnosť, nenávidím špenát, pretože je beztvárny ako sloboda, nenávidím život na cudzí účet, vďaka médiám nenávidím toľko cudzích ľudí, že nemám čas a silu milovať blízkych, bohatstvo plodí závisť, chudoba nenávisť, nenávisť je zastaraný hnev, nepozostáva nenávisť spolovice z nepochopenia a spolovice zo strachu? Žena je vytrvalejšia v nenávisti, než v láske, Život je príliš krátky na to, aby si v ňom niekoho nenávidel hnev pominie, ale nenávisť v srdci zostane, Človek nechová nenávisť, pokiaľ si niekoho necení, ale až potom, keď si ho cení rovnako ako seba alebo viac, niet väčšieho ohňa, ako je vášeň, niet horšieho žraloka, ako je nenávisť, niet zákernejšej pasce, ako je pochabosť, niet prudšieho prívalu vody, ako je chamtivosť, nenávidím vlkov, hoci nemám v rodine ovce, nenávidím ľudí, ktorí iba filozofujú a málo robia, niet väčšej cnosti ako trpezlivosť, rovnako ako niet horšej necnosti ako nenávisť, skutočný mudrc necíti ani nenávisť, ani pochopenie, nikto sa nerodí s nenávisťou k ľuďom s inou farbou pleti, či iným vierovyznaním, Ľudia sa nenávidieť učia a keď sa dokážu naučiť nenávidieť, dokážeme ich naučiť aj milovať, navyše, láska je ľudskému srdcu prirodzenejšia, bojuj s hriechom, ale s hriešnikom sa pomer, nenáviď zlé v človeku, ale človeka samého miluj, nenávidíme mnoho ľudí len preto, že sme pohodlní hľadať možnosť ako ich milovať, Čo pochádza z nenávisti, nepotláča sa nenávisťou, ale vyhasína sa láskou, láska je jednooká, ale nenávisť je celkom slepá, nenávisť nie je objektívna, ale láska ešte menej, nikdy na svete neprestane nenávisť skrz nenávisť, nenávisť prestane len skrz lásku, toto je večné pravidlo, keď nenávidíme svojich nepriateľov, dovoľujeme im, aby nás ovládali - majú moc nad naším spánkom, našou chuťou, naším krvným tlakom, naším zdravím a naším šťastím, zlosť a nenávisť sú ako rybársky háčik, je veľmi dôležité sa presvedčiť, že sme sa na ňom nechytili, radšej budem nenávidený za to kto som, ako milovaný za to kto nie som, nenávisť je vedľajší produkt lásky, nenávidím nízky dav a bočím od neho, aj tá najaktívnejšia medziľudská láska bez rozmyslu stráca zmysel rovnako, ako medziľudská nenávisť bez moci, som presvedčený, že človek sa v iných ľuďoch nielen miluje, ale i nenávidí, priateľstvo má byť večné, nenávisť pominuteľná, nenávisť vyvoláme dobrým skutkom práve tak ako zlým, láska a nenávisť národov sa nezakladá na úsudkoch, ale na spomienkach, na obavách a preludoch, nemali by sme sa nikdy nenávidieť, máme tak málo času na to, aby sme sa milovali, reklama nás núti nadobúdať autá, oblečenie či pracovné pozície, ktoré nenávidíme, len preto, aby sme si mohli kúpiť hlúposti, ktoré nepotrebujeme, koho nenávidíš, musí byť hoden tvojej nenávisti, svoje nenávisti odieva do objektívnych právd - hľa, technika malých a neúprimných, opakom lásky nie je nenávisť, ale ľahostajnosť, nech sa pod štítom kritiky nekryje zášť a osobná nenávisť, nemôžem nenávidieť toho, kto mi bol raz milý, nenávidel zlodejov a klamárov, preto nechodil medzi ľudí, nenávisť víťazí nad láskou, láska nad rozumom, ja – je hodné nenávisti, mnohí nenávidia tyraniu iba preto, aby mohli nastoliť svoju vlastnú, Často sme presvedčení, že nenávidíme lichôtky - lenže nenávidíme iba spôsob, akým nám lichotili, keby sme si sami nelichotili, lichôtky druhých by nám nemohli uškodiť, keby sme mali posudzovať lásku len podľa jej prejavov, pripomínala by skôr nenávisť ako priateľstvo,