Výroky, citáty a múdrosti - odvaha

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti odvaha

mať odvahu neznamená nemať strach, znamená schopnosť nedať sa ním ovládnuť, odvaha znamená ísť od zlyhania k zlyhaniu bez straty entuziazmu, odvaha nerobí vždy randál, niekedy je odvaha ten tichý hlas, ktorý ti na konci dňa povie: zajtra to skúsim znovu Šťastie praje odvážnym múdrosť a odvaha získavajú cenu iba šťastím, budúcnosť má veľa mien, pre slabých je čímsi neznámym, pre odvážnych je šancou, Človek bez odvahy a statočnosti je len predmetom, odvaha je ako láska - musí sa živiť nádejou, Úspech sa vždy a všade začína odvahou, odvážnym žičí sám boh, niektorí sa stanú odvážnymi až vtedy, keď nemajú iné východisko, optimizmus je najpríjemnejšia forma odvahy, svet je v rukách tých, čo majú odvahu snívať, dokážu prijať riziko a žiť svoje sny - každý podľa vlastných schopností zistil som, že odvaha nie je neprítomnosť strachu, ale víťazstvo nad ním, odvážny človek nie je taký, čo nepociťuje strach, ale taký, ktorý strach porazí odvaha je cnosťou len vtedy, keď je podmienená šikovnosťou, inak je to pohŕdanie životom strach nás núti k odvahe, odvážny človek je plný viery, mnohí sa stanú odvážnymi iba vtedy, keď nemajú iné východisko, Životné umenie: Žiť ľahko bez ľahkomyseľnosti, byť veselý bez rozpustilosti, mať odvahu bez spupnosti, dôvera a radostná odovzdanosť, to je životné umenie, veselosť je druhom odvahy, kto vraví pravdu, je odvážny človek, zahynul, no pri odvážnom čine, láska je odvaha, ktorá sa nebojí ničoho na svete, keď nemám odvahu odmietnuť, stávam sa štedrým, Čo je sladšie, ako mať niekoho s kým máš odvahu hovoriť o všetkom tak, ako sám so sebou? odvaha je dobrá, ale vytrvalosť je lepšia, vytrvalosť je to hlavné, naučil som sa, že odvaha neznamená absenciu strachu, ale víťazstvo nad ním, statočný človek nie je ten, ktorý sa nebojí, ale ten, kto svoj strach prekoná, odvaha nie je neprítomnosť strachu, ale schopnosť prekonať ho muž bez odvahy a statočnosti je len vec, chudobní ľudia potrebujú odvahu, za odvážnych považujú aj tých, ktoré si nebezpečenstvo neuvedomujú, najvzácnejšia odvaha je odvaha myslieť, váš čas je obmedzený, tak ním neplytvajte tak, že budete žiť život niekoho iného, nenechajte sa vlákať do pasce dogmy - teda žiť na základe výsledkov myslenia iných ľudí, nedovoľte, aby hluk cudzích názorov utopil váš vlastný vnútorný hlas, a čo je najdôležitejšie, majte odvahu ísť za svojim vlastným srdcom a intuíciou, tie už akosi samé vedia, čím sa naozaj chcete stať, všetko ostatné je druhoradé odvážnym ľuďom hviezdy pomáhajú, manželstvo je vrece, v ktorom je 99 hadov a jeden úhor, kto sa odváži strčiť do neho ruku? odvaha je vlastnosť, ktorá je zárukou všetkých ostatných, strach ochromuje, na útek treba riadny kus odvahy, Úspech závisí od odvahy, najviac odvahy vyžaduje stáť si za slovom do bitky, Šťastie v živote neprichádza samo, je výsledkom ľudskej práce, usilovnosti, odriekania, odvahy a rizika, odvaha med pije, alebo putá si vyslúži, vôľa nepriláka činy, odvaha si predstavuje cesty kratšie, nemýľte si odvahu s bláznovstvom, opatrnosť možno nazvať strachom, odvahu ľahkomyseľnosťou, len ten, kto sa odváži pozrieť za horizont poznania povoleného ortodoxnými autoritami, môže rozšíriť svoj vlastný horizont na úroveň poznania bohov, je ľahké byť odvážny z bezpečnej vzdialenosti, odváž sa byť múdrym! byť učiteľom sa nemá odvážiť ten, kto pozná len jednu pieseň, udatnosť pochádza z krvi, odvaha prichádza z presvedčenia, mám veľa odvahy, ale bojím sa ju využiť, keď zistíme, že o nás niekto vie, akí sme slabí, oberá nás to vo vzťahu k nemu o všetku odvahu, pokora, ak je skutočná, je prinajmenšom práve tak znakom vnútornej sily ako odvaha, prekážky ma nemôžu zlomiť, každá prekážka vyžaduje len veľkú dávku odvahy známkou odvahy v dnešnom svete je schopnosť stáť si za svojím presvedčením - nie tvrdohlavo či vzdorovito, ale jednoducho preto, že práve toto je vaša viera odvaha pije med, alebo si putá vyslúži, odvážnemu šťastie praje, do odvahy núti nás strach, víno dodáva odvahu, všetky naše sny sa splnia ak máme odvahu ísť za nimi, medzi hrdosťou a poníženosťou stojí niečo tretie, čo patrí k životu, a to je jednoducho odvaha, odvaha, ktorú výhradne potrebujeme, je výsledkom lásky, povinnosti, citu pre právo, nadšenia a úcty, nie je vrodená, ale stáva sa, narastá, každý má odvahu a dosť nazvyš na to, aby znášal trápenia druhých ľudí, vezmi odvahu a vlož ju do duše tomu, kto nevie bojovať, maliari a básnici mali vždy rovnaké právo odvážiť sa na všetko, musíme byť veľmi smelí, aby sme sa odvážili byť samými sebou ku všetkému čo je veľké, prvým krokom je odvaha, veľké epochy nášho života ležia tam, kde získame odvahu prekrstiť svoje zlo na to najlepšie, čo máme, keď ťa príroda obdarí silou, odvaha príde sama, múdrosť neznáša pochybnosti, ľudskosť neznáša obavy a odvaha neznáša strach, nech robíte čokoľvek, potrebujete na to odvahu, ak ste sa pre niečo rozhodli, vždy sa nájde niekto, kto vám povie, že to robíte zle, vždy sa objavia nejaké ťažkosti, ktoré vám budú našepkávať, že tú kritiku si naozaj zaslúžite, naplánovať si niečo a riadiť sa tým až do konca si vyžaduje takú istú odvahu, akú potrebuje vojak v boji, víťazstvo však potrebuje odvážnych mužov a ženy, ktorí ho dobyjú, utrpeniu vďačíme za všetko, čo je v nás dobré, za všetko, čo dodáva životu cenu, vďačíme mu za súcit, vďačíme mu za odvahu, vďačíme mu za všetky cnosti, ten má právo kritizovať, kto má odvahu pomáhať, odvaha je víťazstvo, bojazlivosť je porážka, odvážny je ten, kto vie znášať biedu, ak zistím, že nemám pravdu, musím mať odvahu zahanbiť sa za to aj pred hlupákom, hovorím pravdu, nie toľko, ako by som chcel, ale toľko, koľko sa odvážim, Čím som starší, odvážim sa vždy o trošku viac, radi priznávame, že nás ostatní prevyšujú v odvahe, telesnej sile, skúsenostiach, obratnosti, v kráse, ale nikdy, že vyniknú nad nami v súdnosti, dobrý ústup má rovnakú cenu, ako odvážny útok, fantázia je dar bohov, ale aj nedostatok fantázie, bez tohto nedostatku by ľudstvo dávno stratilo odvahu k ďalšej existencii, jedine vojna vybičuje všetku ľudskú energiu k najvyššiemu vypätiu a kladie pečať na národy, ktoré majú odvahu ísť jej v ústrety,