Výroky, citáty a múdrosti - svet

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti svet

svet hľadá ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť, nie ktorí vedia vysvetliť, prečo niečo neurobili, snažte sa robiť veci čo najlepšie a svet si vyšliape cestičku k vašim dverám svet má nekonečné možnosti, to mozog má úzke obzory desať chudákov spí pod jednou handrou, ale kráľom je i svet tesný, na druhý svet si nič so sebou nevezmeš, za nič na svete, lží ač svět projdeš, ale naspět se nevrátiš, pravdivosť je jediný peniaz, ktorý platí na celom svete, trp telo, keď sa ti na svet chcelo! peniaz je najvyšším kráľom, ktorý teraz vládne celému svetu, ani pánboh svet naraz nestvoril, bez lásky by svet nebol svetom, Človek je temný tvor! nevie, odkiaľ ide, vie málo o svete a najmenej o sebe, v konečnom dôsledku bude svet nasledovať iba tých, ktorí pohŕdali práve tak, ako slúžili, detí upokojíš cukríkmi, starcov – oným svetom, mladým nikto nerozumie, svetom vládne morálka starcov, kto by chcel vziať priateľstvo zo života človeka, ten by bral slnce z jeho sveta, vo svete nejestvuje rýchlosť, ktorá by mohla súperiť s rýchlosťou myšlienky, predkovia chceli slúžiť najvyššej cnosti, a tak vytvorili štát, aby vytvorili štát, nadobudli vedomosti, keď mali vedomosti, stali sa poctivými, keď boli poctiví, stali sa ich rodiny poriadnymi, keď rodiny boli poriadne, aj štát sa riadne spravoval, a keď sa poriadne spravoval, zavládol na celom svete mier a spokojnosť, jediná vec, ktorá nikdy neunaví svet, je zveličovanie, nič na svete nepôsobí tak chytľavo ako smiech a dobrá nálada, ak chceš zvíťaziť nad celým svetom, premôž seba samého, najnepochopiteľnejšia vec na svete je daň z príjmu, svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými žasne rozum a srdce pookreje, ak ich dokážeme vidieť, aj keď precestujeme svet, aby sme našli krásu, musíme ju nosiť v sebe, ináč ju nenájdeme, zo všetkých tvorov na svete má lýtka iba človek, ani kôň nemá, ani sliepka, ani opica, lýtkami sa človek odlišuje od zvieraťa, ak trpíme len na zemi, je väčšia ako celý zbytok sveta, bohatí ľudia roznášajú po svete svoju nudu, ak stroskotá svet a zrúti sa, zasiahnu trosky toho, kto nepozná bázeň, kto sa teší z krviprelievania, nie je spôsobilý, aby mu zverili vládu nad svetom, vzdelanie je tá najsilnejšia zbraň, ktorou možno zmeniť svet, dobrých boh zo sveta berie a zlí tu zostávajú, na múdrych ľuďoch stojí svet, na bláznoch tma, peniaze svetom vládnu, aj keď kráľ leží, svet sa krúti, k bohu vysoko, do mora hlboko a pravdy na svete nieto, skôr, než sa zmení svet, musí sa zmeniť človek, verím v kompatibilitu ľudského ducha, som si istý, že mám na svete milióny priateľov, ktorých nepoznám, Človek si musí najprv urobiť poriadok vo svojej duši, kým začne usporadúvať vonkajší svet, zdravý rozum je najlepšie rozdelená vec na svete, pretože si každý myslí, že ho má tak dosť, že aj tí, ktorí sa ťažko uspokoja so všetkými ostatnými vecami, nemajú vo zvyku chcieť z neho viac, ako majú, nikto nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremeno niekomu inému, v malom svete, v ktorom deti majú svoju existenciu, nech ich vychováva ktokoľvek, nič sa nevníma tak jemne a nič sa nepociťuje tak jemne ako nespravodlivosť, predošlú noc ste boli spolu nahí a nechal si ju pannou, zažijúc zvláštnu pýchu, ktorú zažívaš dodnes, nechávajúc pannami všetky ostatné ženy sveta, ten kto si protirečí, má viac šancí povedať občas pravdu ako druhý, ak je pravda na svete, nerob si zo sveta nič, Či tak, či tak, on inakší nebude, veď vieš, my všetci chceme zmeniť svet, keď ale hovoríš o deštrukcii, nevieš, že so mnou nemôžeš počítať, zmeniť niekoho iného je tým najnenaplnenejším prianím na svete, včera som bol múdry, takže som chcel zmeniť svet, dnes som vzdelaný, preto zmením seba, na múdrych ľuďoch stojí svet a na bláznoch tma, svet je v rukách tých, čo majú odvahu snívať, dokážu prijať riziko a žiť svoje sny - každý podľa vlastných schopností veľa na svete dobra mysleného, ale dobra málo, odhoďte všetky spomienky, nespomínajte minulosť, Žime iba vo svete lásky a všetko ostatné nech sa pominie, s lžou prejdeš celý svet, ale naspäť už nie, aj keď svet napreduje, mladí vždy musia začať od začiatku, kto by chcel vziať priateľstvo zo života človeka, ten by bral slnko z jeho sveta, svet je každým dňom lepší, a k večeru zasa horší, srdce je malá vec, ale žiada si veľké veci, ono samo by nepostačilo mačiatku na obed, a predsa mu nie je dosť celý svet, kým budeme generálom platiť viac, ako učiteľom, nebude mier vo svete, sú na svete veci nepostihnuteľné zákonom, ktoré nám kradnú ten najcennejší majetok: čas, rozumný človek sa prispôsobí svetu, ale nerozumný človek sa snaží prispôsobiť svet sebe preto všetok pokrok závisí od nerozumného človeka, nič na svete nemá takú cenu, aby sme sa museli vzdať toho, čo milujeme, náhoda vládne svetu, filozofia a svet dokážu postaviť svet na nohy, ale nikdy ho neobujú, existencia piva je dôkazom, že boh má ľudí rád, chce, aby sa ľudia cítili na svete šťastní, buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete, príčinou všetkého nešťastia a zla na svete je egoizmus, vieme o tom, a predsa nám to nebráni v pestovaní vlastného egoizmu, kto nemiluje krásu sveta, ten nič nevidí, svet sa neustále mení a najviac z neho sa mení človek, Ľudia vždy zvaľujú vinu na okolnosti za to, kým sú, neverím na okolnosti, Ľudia, ktorým sa na tomto svete darí, vstanú a hľadajú okolnosti, aké chcú a ak ich nenachádzajú, vytvoria si ich, hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných, ale preto, že nedokážeme nasýtiť bohatých, chcete vo svet vyniknúť? musíte pracovať kým sa iní zabávajú kto chce hýbať svetom, musí pohnúť najskôr sám sebou nepochybujte o tom, že pár premýšľajúcich, zanietených ľudí môže zmeniť svet, vlastne je to vždy práve tak svet patrí optimistom, pesimisti sú sotva divákmi jediné istoty na tomto svete sú dane a smrť, bez chyby kto na svete? vyprázdniš si riadne vrecko, spoznáš však vo svete všetko, oko je malé a predsa vidí celý svet, ak sa smeješ, smeje sa s tebou celý svet, ak plačeš, tak plačeš sám, povedala beta bete, už je to na celom svete,