Výroky, citáty a múdrosti - úsilie

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti úsilie

krásne veci prichádzajú samy od seba a priveľké úsilie môže všetko pokaziť, usiluj sa, aby ľudia po stretnutí s tebou vždy odchádzali trocha šťastnejší, láska je úsilie uzavrieť priateľstvo na základe krásy, právom stratí to, čo mu patrí, kto sa usiluje o cudzie, dobrý skutok si veľakrát vyžaduje námahu, ale keď sa toto úsilie viackrát opakuje, tento skutok sa stáva návykom, s úsilím, s akým zakrývame naše nedostatky, by sme sa ich mohli ľahko zbaviť, je nebezpečné zamestnať mimoriadne usilovného úradníka, pretože sa ostatní potom budú na neho neustále pozerať, nešťastní ľudia sú tí, ktorých túžby a úsilia nie sú úmerné ich schopnostiam a výsledkom práce, Úsilie sa prejaví iba vtedy, keď sa človek odmietne vzdať sa, bez usilovnej pracovitosti nie je ani talentov ani géniov kto sa usiluje pre seba, i druhému dobre vykoná, usilujeme sa o zakázané a túžime po tom, čo je nám odoprené, ak sa chcete pomstiť nepriateľovi, usilujte sa prejaviť mu čo najviac dobra, celé svoje úsilie zameral na obohatenie spoločnosti – svojich príbuzných, z kazateľníc a novín prichádza záplava fráz, ktoré odsudzujú, keď sa niekto usiluje o bohatstvo, ale keby ľudia poslúchli týchto moralistov a vzdali by sa svojich plánov na zbohatnutie, moralisti by museli staviť všetko na jednu kartu a znovu rozdúchať v ľuďoch túžbu po bohatstve a moci, inak by totiž civilizácia zahynula, som si istý, že sme pánmi svojho osudu, že úlohy, ktoré pred nami ležia, nie sú nad naše sily, a že žiadna drina a úsilie nie sú väčšie, než môžeme zniesť, kým veríme tomu, čo robíme, a kým máme vôľu víťaziť, víťazstvo je naše, boh dá všetko iba tým, ktorí sa o to budú usilovať, usiluj sa žiť tak, aby si medzi ľuďmi šíril pokoj, lásku a dôveru aj vtedy, keď sa ti oni za to neodmenia tým istým, za dva mesiace môžeš získať viac priateľov tým, že sa budeš zaujímať o iných ľudí môžeš získať za dva roky tým, že sa budeš usilovať o to, aby sa iní ľudia zaujímali o teba, Ľudia sa ničím iným nepriblížia väčšmi k bohom ako tým, keď sa usilujú robiť šťastnými iných ľudí, ako sa pomstiť nepriateľovi? usilovať sa prejaviť mu čo najviac dobra, sebe veci, nie seba veciam usilujem sa podriadiť, vždy sa usilujeme o zakázané a tužíme po odopieranom, aj o nových pomeroch ešte mnohí ľudia leňošia - lenže oveľa usilovnejšie, nikdy nedosiahnete úspech bez opakovaného úsilia lenivá matka – usilovná dcéra, nesmieme sa hnevať a trpieť kvôli tomu, že nie sme známi, skôr sa musíme usilovať o to, aby sme stáli za poznanie, cnostný človek sa usiluje dôjsť až na koniec cesty, najviac sa obáva toho, že dôjde iba do polovice cesty a potom zoslabne, myšlienka, úsilie a duch hýbu energiou čchi, Čchi hýbe hmotou, teda telom, keď vidíš dobrého človeka, usiluj sa brať si z neho príklad, keď uvidíš zlého, presvedč sa, či nemáš jeho chyby, svet by vyzeral oveľa lepšie, keby úsilie, ktoré venuje vymýšľaniu najsubtílnejších morálnych zákonov, venoval zachovávaniu tých najjednoduchších, nesnaž sa byť úspešným, radšej sa usiluj byť hodnotným človekom, veľkosť človeka rastie tou mierou, ako sa usiluje rozmnožiť dobro svojich spolublížnych, spravidla sa človek rúti do záhuby tým, že sa jej usiluje uniknúť, nie pokoj, ale usilovné napätie, nie ľahostajnosť, ale ťažkosti robia muža, nie usilovný človek, ale leňoch sa neustále sťažuje na nedostatok času a príležitostí, náš život má takú cenu, akým úsilím sme zaň zaplatili, kým románopisci sa snažia dokázať, že v ľudskom podvedomí je niečo tajomne rozštiepené, vedci vo svojej veľkej ríši sa usilujú o to isté, Ľudská cnosť sa nemeria neobyčajnými hrdinskými skutkami, ale každodenným úsilím, láska vždy stojí úsilie; bez námahy sa k nej prísť nedá, osobnosť zamilovaného nerastie, nedochádza k rozšíreniu jeho hraníc, ale k ich čiastočnému a prechodnému zrúteniu, posunutie hraníc si žiada úsilie, zamilovanosť nie, poznám množstvo ľudí, ktorým nechýba vízia, ale vôľa ju naplniť, veria, že sa môžu zaobísť bez disciplíny a dospieť k svätosti pohodlnou skratkou, Často sa ju usilujú dosiahnuť jednoduchým povrchným napodobnením svätcov - odídu do púšte alebo sa stanú tesármi, niektorí sú dokonca presvedčení, že sa takýmto napodobnením skutočne prorokmi a svätcami stali, nedokážu si priznať, že sú ešte stále deťmi, nemôžu sa vyrovnať s tým, že by sa mali vrátiť späť na začiatok a prjsť poctivo celú cestu, minulosť považuje archeológov za usilovných krtkov, s ktorými sa dá výborne hrať na skrývačku, moderné obrazy sú ako ženy, ťažko si ich môžete obľúbiť, ak sa im usilujete rozumieť, usilujte sa, aby po vašej smrti nezavládla rovnaká radosť, ako pri vašom narodení, namiesto toho, aby sme sa usilovali byť takí, ako predstierame, predstierame, že sme takí, akí nie sme, revnivosť je do značnej miery správna a rozumná, lebo sa usiluje o zachovanie dobra, ktoré nám patrí či už skutočne, alebo podľa našich predstáv, ale závisť je nepríčetnosť, ktorá nestrpí dobro iných,