Výroky, citáty a múdrosti - zodpovednosť

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti zodpovednosť

nie sme zodpovední len za to, čo robíme, ale aj za to, čo nerobíme, ak budete hádzať zodpovednosť na ostatných, zostanete navždy otrokom, pretože nikto nemôže zmeniť niekoho iného, ak je tvoj životný cieľ vysoký, tvoje rozhodnutia tomu musia zodpovedať za svojho otca nie je nikto zodpovedný, to je matkina záležitosť, len my máme svoj život vo svojich rukách, nikto nie je zodpovedný za to, aký ho máme! neexistuje počínanie, za ktoré by nebol nikto zodpovedný, zodpovedný politik musí triezvo vystúpiť proti nezdravým a neuskutočniteľným snom, sloboda znamená zodpovednosť, práve preto má z nej väčšina ľudí strach, skutočná pospolitosť je bytostne pospolitosťou zodpovedných ľudí, púha masa je však len sumou odosobnených bytostí, nezodpovední by sa mali zodpovedať, pamätajte na úctu k sebe, úctu k druhým a zodpovednosť za vaše konanie, jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti, najpoľutovaniahodnejší sú tí, ktorí majú pocit zodpovednosti, ale nemajú sily, aby zodpovednosť naplnili činmi, som presvedčený, že beatles sú čiastočne zodpovední za pád komunizmu, láska znamená nechať toho druhého aký je, neznamená prevziať zodpovednosť za jeho šťastie a spokojnosť, sloboda hrozí, že sa zvrhne na svojvôľu, pokiaľ sa neprežíva v zodpovednosti, v prípade pochybnosti či mladý človek našiel správneho partnera do života, má sa spýtať sám seba, či snáď nechce "vyskočiť" z nejakého vzťahu len preto, že sa bojí záväznosti a uteká pred zodpovednosťou, alebo či snáď nezostáva kŕčovite pri nejakom narušenom vzťahu len preto, lebo sa bojí, že bude musieť niekoľko týždňov alebo mesiacov zostať sám, po štyridsiatke je človek zodpovedný za svoju tvár, neznalosť zákona nezbavuje zodpovednosti, znalosť však často, videl som riaditeľa na strome, každý lístok sa triasol pod ťarchou zodpovednosti, za úspešného človeka považujeme každého, kto od svojich blížnych dostáva viac, než zodpovedá jeho službám, hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, nie z toho, čo je schopný získať, až pocit zodpovednosti človeka mučí, no zároveň ho ženie, aby dosiahol nemožné sme zodpovední nielen za to, čo sme urobili, ale aj za to, čo sme neurobili, po štyridsiatom roku života je už každý zodpovedný za výzor svojej tváre, všetko, čo zodpovedá nášmu želaniu sa zdá byť pravdivé, všetko, čo tomu nezodpovedá nás rozzúri, hovoriť o sebe menej, než zodpovedá skutočnosti, je hlúposť a nie skromnosť, kedykoľvek sa snažíme uniknúť pred zodpovednosťou, činíme to tak, že túto zodpovednosť prenášame na iný subjekt (osobu, organizáciu), to však znamená, že tomuto subjektu, či už je to osud, “spoločnosť”, vláda firma alebo šéf, dávame nad sebou moc, problémy života nemôžeme vyriešiť, pokiaľ sa nepustíme do ich riešenia, môže to vyzerať ako úplná samozrejmosť, ale veľká časť ľudstva to napriek tomu nie je schopná pochopiť, to preto, že než začneme problém riešiť, musíme zaň prijať zodpovednosť, nemôžeme ho vyriešiť, ak prehlásime: to sa mňa netýka, sú sochy, ktoré sa domnievajú, že sú zodpovedné za tento národ, môžeme sa zdať veľkými v postavení, ktoré je nižšie, ako zodpovedá našim zásluhám, ale často vyzeráme malí v postavení, ktoré je väčšie ako my,