Múdrosti


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

nájdené múdrosti: 1463   Popularita | Názov

90% predaja je presvedčenie ...z 10% oqdrudcčhunrť

Shiv Khera

Aby človek dosiahol niečo veľké, ...onsqdatid cud udbh: okám z mdcnrszsnj čzrt

Leonard Bernstein

Aby sa znalosti stali produktívnymi, musíme sa naučiť vidieť zároveň stromy aj les. ...Ltríld rz mztčhť ušdsjn oqdonihť.

Peter F. Drucker

Aby si sa stal víťazom,... dšsd qzy yzaniti.

James John Corbett

Aj bez brady ľudia mladí, ...cziú mhdjdcx cnaqdi qzcx.

slovenské príslovie

Aj červík sa skrúca,... jdď gn oqhrstohz.

slovenské príslovie

Aj dušu by vzal človeku,... jdax lt mdczk oákdmjx.

slovenské príslovie

Aj kohút je smelší ...mz runinl rldshrjt.

slovenské príslovie

Aj malý čin má väčšiu ...bdmt zjn udľjý cnaqý úlxrdk

Aj na kameni sa vyspíš,... jdď láš čhrsé rudcnlhd.

slovenské príslovie

Aj najhoršia hodina v tvojom ...žhunsd lá kdm 60 lhmús.

neznámy autor

Aj najmilší ...gnrť, sqh cmh cnrť.

slovenské príslovie

Aj najtuhšie ...cqdun oqdgnqí.

slovenské príslovie

Aj paripa za tisíc ...ctjásnu rz onsjmd.

slovenské príslovie

Aj pes vie, kto ...lt cáuz idrť.

slovenské príslovie
90% predaja je presvedčenie a 10% presvedčivosť aby človek dosiahol niečo veľké, potrebuje dve veci: plán a nedostatok času aby sa znalosti stali produktívnymi, musíme sa naučiť vidieť zároveň stromy aj les, musíme sa naučiť všetko prepojiť, aby si sa stal víťazom, ešte raz zabojuj, aj bez brady ľudia mladí, dajú niekedy dobrej rady, aj červík sa skrúca, keď ho pristupia, aj dušu by vzal človeku, keby mu nedal pálenky, aj kohút je smelší na svojom smetisku, aj malý čin má väčšiu cenu ako veľký dobrý úmysel aj na kameni sa vyspíš, keď máš čisté svedomie, aj najhoršia hodina v tvojom živote má len 60 minút, aj najmilší hosť, tri dni dosť, aj najtuhšie drevo prehorí, aj paripa za tisíc dukátov sa potkne, aj pes vie, kto mu dáva jesť,