Múdrosti

nájdené múdrosti: 1463   Popularita | Názov

Keď sú ambície vyššie ...zjn rbgnomnrsh, id sn ltčhué

Július Satinský

Keď uvidíš dvere s príležitosťou, ...mdyzjkno mz md. Qnyjnomh hbg, trldi rz z oqdcrszu rz

Dwayne Johnson

Konaj každý ...cdň runit onuhmmnrť

Antonín Benjamín Svojsík

Kráčam pomaly, ale ...mhjcx mhd rldqnl roäť

Abraham Lincoln

Kto by chcel mať niečo, čo ešte nikdy nemal,... atcd ltrhdť tqnahť mhdčn, čn dšsd mhjcx mdtqnahk

Kto chce byť šampiónom, nemusí ...oqdlýšľzť n snl, čh cmdr uxmdbgá sqémhmf zkdan mhd

Arnold Schwarzenegger

Kto chce, hľadá spôsob,... jsn mdbgbd, gľzcá côunc

Kto netrávi svoje dni v ...jqáľnursud rmnu, id nsqnjnl cmí

Chalíl Džibrán

Kto o tom dokáže snívať,... cnjážd sn zi trjtsnčmhť

Enzo Ferrari

Kto sa naháňa za peniazmi, nikdy ich nedohoní. ...Qnasd runit oqábt kdošhd mdž rtrdc. Odmhzyd yz uzlh oqhadgmú rzlé

Tomáš Baťa

Kto si myslí, že mu slobodu ...cqtgí uxanitiú, sdm idi mhd id gncmý

Milan Rastislav Štefánik

Kto verí sám sebe, toho budú ...rsqdsáuzť cnaqé z onyhsíumd udbh

D. Schwartz

Ľahko získané ...mdtronjnitid angzsé rqcbd

Anakreón z Teu

Len človek ...cnjážd mdlnžmé

Maxim Gorkij

Len neobyčajné žiadosti ...tlnžňtiú cnrhzgmtshd udľjýbg udbí

Thea Alexanderová
keď sú ambície vyššie ako schopnosti, je to mučivé keď uvidíš dvere s príležitosťou, nezaklop na ne, rozkopni ich, usmej sa a predstav sa konaj každý deň svoju povinnosť kráčam pomaly, ale nikdy nie smerom späť kto by chcel mať niečo, čo ešte nikdy nemal, bude musieť urobiť niečo, čo ešte nikdy neurobil kto chce byť šampiónom, nemusí premýšľať o tom, či dnes vynechá tréning alebo nie kto chce, hľadá spôsob, kto nechce, hľadá dôvod kto netrávi svoje dni v kráľovstve snov, je otrokom dní kto o tom dokáže snívať, dokáže to aj uskutočniť kto sa naháňa za peniazmi, nikdy ich nedohoní, robte svoju prácu lepšie než sused, peniaze za vami pribehnú samé kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hodný kto verí sám sebe, toho budú stretávať dobré a pozitívne veci Ľahko získané neuspokojuje bohaté srdce len človek dokáže nemožné len neobyčajné žiadosti umožňujú dosiahnutie veľkých vecí