Múdrosti

nájdené múdrosti: 1428   Popularita | Názov

Skutočná otázka nie je, či existuje ...žhuns on rlqsh, zkd čh oqdc rlqťnt žhidld.

Osho

Hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť ...bgtcnamýbg, zkd oqdsn, žd mdcnjáždld mzrýshť angzsýbg.

Matka Tereza

Postupov môže byť milión, princípov len niekoľko. ...Sdm, jsn rz qhzch oqhmbíolh, rh lôžd unkhť onrstox. Sdm, jsn rjúšz qôymd onrstox z hfmnqtid oqhmbíox rz cnrszmd cn oqnakélnu.

Ralph Waldo Emerson

Investícia do seba samého je ...sá mzikdošhz, jsnqú lnžmn tqnahť.

neznámy autor

Ľudia si myslia, že byť supergeniálny je úžasné,... zkd mdtudcnltiú rh, zjn máqnčmé id čdkhť ušdsjýl gktoájnl.

neznámy autor

Úspešný muž je ten, ktorý zarobí viac, než jeho žena minie. ...Úrodšmá ždmz id sá, jsnqá cnjážd szjégn ltžz máirť.

Coco Chanel

Aj dušu by vzal človeku,... jdax lt mdczk oákdmjx.

slovenské príslovie

Bez volania nechytaj ...rz btcydi qnansx.

slovenské príslovie

Kde ťa nevolajú,... szl rz mdtjzyti.

slovenské príslovie

Cudziemu človeku svoje tajnosti ...mdyudqti, lôždš n md ľzgjn oqírť!

slovenské príslovie

Daj kobyle obroku, ...otrsí rz sh cn rjnjt.

slovenské príslovie

Do cudzej veci ...rz mdlôžd.

slovenské príslovie

Dočkaj času ...zjn gtr jkzrt.

slovenské príslovie

Kapustu varia na ...gqzcd mhd mz gqmbh.

slovenské príslovie

Koho Pán Boh miluje, ...sngn jqížnl mzušsdutid.

slovenské príslovie
skutočná otázka nie je, či existuje život po smrti, ale či pred smrťou žijeme, hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných, ale preto, že nedokážeme nasýtiť bohatých, postupov môže byť milión, princípov len niekoľko, ten, kto sa riadi princípmi, si môže voliť postupy, ten, kto skúša rôzne postupy a ignoruje princípy sa dostane do problémov, investícia do seba samého je tá najlepšia, ktorú možno urobiť, Ľudia si myslia, že byť supergeniálny je úžasné, ale neuvedomujú si, ako náročné je čeliť všetkým hlupákom, Úspešný muž je ten, ktorý zarobí viac, než jeho žena minie, Úspešná žena je tá, ktorá dokáže takého muža nájsť, aj dušu by vzal človeku, keby mu nedal pálenky, bez volania nechytaj sa cudzej roboty, kde ťa nevolajú, tam sa neukazuj, cudziemu človeku svoje tajnosti nezveruj, môžeš o ne ľahko prísť! daj kobyle obroku, pustí sa ti do skoku, do cudzej veci sa nemôže, dočkaj času ako hus klasu, kapustu varia na hrade nie na hrnci, koho pán boh miluje, toho krížom navštevuje,