Posledné novinky

SlovoTvor - nájdite skryté slová

Máte dobrú slovnú zásobu? Dokážete vytvoriť všetky slová z uvedených písmen? Každý deň nový hlavolam na precvičenie slovnej zásoby. Vašou úlohou je poskladať čo najviac slovenských slov z uvedených písmen.

Admin (27. 12. 2021)

Adventný kalendár 2020

Prvá adventná nedeľa je už za nami a pomaly sa blížia Vianoce. Na spríjemnenie čakania spúšťame online adventný kalendár, v ktorom sa každý deň odhalí nové prekvapenie v podobe zaujímavej myšlienky na zamyslenie. Stačí prejsť do online adventného kalendára a rozbaliť prekvapenie dňa. 

Admin (30. 11. 2020)

Ministerstvo tvorí databázu videí pre školy a žiakov

Počas zatvorenia škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spúšťa projekt, ktorý pomôže učiteľom a žiakom zvládnuť vzdelávanie dištančnou formou. Edu TV bude databázou krátkych video hodín pre žiakov základných škôl. Na hodinách pracujú učitelia z celého Slovenska a postupne budú zverejňované k dispozícii všetkým žiakom, školám aj verejnosti.

„Minulý týždeň sme predstavili náš plán pre moderné školstvo. Jeden z cieľov, ktorý už dnes realizujeme, je vytvorenie digitálneho učiva, alebo databázy krátkych video hodín, ktoré pomôžu učiteľom a žiakom pri zatvorení škôl,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.

Ambíciou projektu je vytvoriť databázu digitálneho učiva, ktoré pomôže žiakom a učiteľom pri uzatvorení škôl. Databázu vytvára ministerstvo spoločne s učiteľmi z praxe. Rezort chce Edu TV sprístupniť aj neštátnym organizáciám a učiteľom z praxe, ktorí môžu prispievať aj svojimi hodinami, ktoré môžu zasielať na edutv@minedu.sk. V databáze pribudnú aj zvukové nahrávky pre nevidiacich žiakov, hodiny v posunkovom jazyku pre nepočujúcich, ako aj hodiny v jazykoch národnostných menšín – v maďarčine, rómčine a rusínčine.

K dnešnému dňu je natočených 180 videí v predmetoch slovenský jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia či občianska náuka pre 6. až 9. ročník základných škôl. Čoskoro pribudnú aj cudzie jazyky a video hodiny z 1. až 5. ročníka základných škôl, ktorých tvorbu bude zastrešovať Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Ministerstvo celkovo počíta s vytvorením 1 000 video hodín. Ide o krátke hodiny, kde učitelia z celého Slovenska vysvetľujú kľúčové učivo. Video hodiny sú doplnené o pracovné listy a majú slúžiť ako pomôcka pri uzatvorení školy alebo v prípade choroby žiaka.

„Touto cestou veľmi pekne ďakujem učiteľom, ktorí na hodinách v Edu TV pracovali a odviedli výbornú prácu. Zároveň ďakujem aj všetkým učiteľom, ktorí v tomto čase učia žiakov na diaľku,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling

Videá z projektu Edu TV spolu s pracovnými listami nájdu učitelia a žiaci na www.ucimenadialku.sk/edutv. Okrem toho pre žiakov 1. stupňa ZŠ začala 11. novembra 2020 vysielať verejno-právna televízia RTVS v spolupráci s ŠPÚ reláciu Školský klub. Tvoriť ju bude celkovo 22 dielov. Videá a pracovné listy k nim nájdu školy na portáli Učíme na diaľku.

Zdroj: https://www.minedu.sk/ministerstvo-tvori-databazu-1-000-video-hodin-pre-skoly-a-ziakov/

Admin (21. 11. 2020)

Digitálna encyklopédia farieb

V encyklopédii sme sprístupnili nové sekciu zameranú na farby. Okrem databázy pomenovaných a bezpečných farieb s podrobnými informáciami o farebných odtieňoch a farebných prechodoch si tiež môžete zobraziť monochromatické odtiene jednotlivých farieb, sledovať farebné zložky či spraviť si test zo slovenských názvov farieb.

Admin (26. 8. 2020)

Dejiny: historické udalosti na časovej osi

Digitálna encyklopédia bola rozšírená o sekciu dejiny, v ktorej môžete nájsť historické udalosti znázornené na časovej osi z rôznych oblastí: bitky a vojny, objavy a vynálezy, historické listiny a mnohé ďalšie.

Admin (28. 2. 2020)

Digitálna encyklopédia: veličiny, jednotky a vzorce

Slovník skratiek

Slovenské skratky na jednom mieste - spustili sme nový slovník skratiek, ktorý obsahuje skrátené slová a akronymi používané v slovenskom jazyku, a tiež skrátené formy slov a slovných spojení prebraté zo zahraničia. Ak nepoznáte význam skratky, skúste navštíviť náš online slovník slovenských skratiek.

Admin (19. 12. 2019)

Inteligentný vyhľadávač v digitálnej encyklopédii

Digitálna encyklopédia poskytuje novú funkciu - inteligentné vyhľadávanie a tiež odpovede na jednoduché otázky týkajúce sa objektov v encyklopédii.
Okrem názvu objektu tak môžete zadať aj špecifickú otázku. Príklady otázok a odpovedí nájdete v sekcii vyhľadávanie v encyklopédii alebo v detaile objektu. Ide zatiaľ o experimentálnu funkciu, ktorú budeme postupne vylepšovať. Otázky je preto potrebné zadávať v spisovnej slovenčine :)

Admin (14. 4. 2019)

Digitálna encyklopédia spustená

Spustili sme pilotnú verziu projektu digitálna encyklopédia, kde nájdete odpovede na testové a kvízové otázky. Ide o vzdelávací projekt, ktorý poskytuje fakty o entitách reálneho sveta s prepojením na príbuzné oblasti vzdelávania. Obsah encyklopédie budeme postupne dopĺňať a rozširovať o fakty z ďalších sekcií. Čoskoro ju tiež rozšírime o interaktívne prvky pre zábavnejšiu formu vzdelávania.

Admin (1. 12. 2018)

Slovník rozdielov

Úspešne sme spustili slovník rozdielov obsahujúci slová, ktoré sa často mýlia. Ak si nie ste istí, aký je rozdiel medzi slovami kebab vs. gyrostest vs. kvíz či kódovanie vs. šifrovanie, určite sa bežte do slovníka rozdielov pozrieť :)

Admin (7. 12. 2017)

Novinky podľa rokov