Posledné novinky

Inteligentný vyhľadávač v digitálnej encyklopédii

Digitálna encyklopédia poskytuje novú funkciu - inteligentné vyhľadávanie a tiež odpovede na jednoduché otázky týkajúce sa objektov v encyklopédii.
Okrem názvu objektu tak môžete zadať aj špecifickú otázku. Príklady otázok a odpovedí nájdete v sekcii vyhľadávanie v encyklopédii alebo v detaile objektu. Ide zatiaľ o experimentálnu funkciu, ktorú budeme postupne vylepšovať. Otázky je preto potrebné zadávať v spisovnej slovenčine :)

Admin (14. 4. 2019)

Digitálna encyklopédia spustená

Spustili sme pilotnú verziu projektu digitálna encyklopédia, kde nájdete odpovede na testové a kvízové otázky. Ide o vzdelávací projekt, ktorý poskytuje fakty o entitách reálneho sveta s prepojením na príbuzné oblasti vzdelávania. Obsah encyklopédie budeme postupne dopĺňať a rozširovať o fakty z ďalších sekcií. Čoskoro ju tiež rozšírime o interaktívne prvky pre zábavnejšiu formu vzdelávania.

Admin (1. 12. 2018)

Slovník rozdielov

Úspešne sme spustili slovník rozdielov obsahujúci slová, ktoré sa často mýlia. Ak si nie ste istí, aký je rozdiel medzi slovami kebab vs. gyrostest vs. kvíz či kódovanie vs. šifrovanie, určite sa bežte do slovníka rozdielov pozrieť :)

Admin (7. 12. 2017)

Hry na precvičenie gramatiky slovenského jazyka

V sekcii slovenský jazyk pribudli jednoduché hry na overenie znalostí zo slovenskej gramatiky. Môžete si vyskúšať, či viete správne skloňovať a časovať slová, určovať vzory slov podstatných a prídavných mien a tiež schopnosť identifikovať základný tvar slova. Slovenčina je bohatá na rôzne tvary slov a jej osvojenie vyžaduje veľa trénovania :) 

Admin (12. 10. 2017)

Databáza slovenských slov a tvarov

Spustili sme novú sekciu venovanú slovenskému jazyku, ktorá môže pomôcť nielen pri príprave na testy či maturity, ale aj pri rôznych problémoch so slovenskou gramatikou (napr. pri písaní). Môžete tu nájsť informácie o slovách: gramatické kategórie, slovné druhy slov, vzory slov, návody na skloňovanie, časovanie, stupňovanie a pod. K dispozícii je rozsiahla databáza tvarov slov, ktorú budeme priebežne aktualizovať a čoskoro pribudnú ďalšie užitočné nástroje pre slovenčinu.

Admin (5. 10. 2017)

Osobnostný test Veľká päťka

Po veľkom úspechu nášho prvého osobnostného testu MBTI, ktorý si doteraz spravilo už viac ako 15 000 návštevníkov webu sme pripravili ďalší test osobnosti s názvom Veľká päťka (Big Five). Big Five je osobnostný test, ktorý sa v psychológii používa na popísanie osobnosti človeka prostredníctvom piatich charakteristík. Viac informácií o teste nájdete v sekcii osobnostné testy.

Admin (4. 9. 2017)

Prijímačky na medicínu

Pre záujemcov o štúdium medicíny dávame do pozornosti zbierku testových otázok a úloh na prijímačky v odbore medicíny. Otázky z kategórie príjmačky na medicínu sú špeciálneho typu - na jednu otázku môžete označiť aj viac odpovedí. Otázka je vyhodnotená ako správna len v prípade, že označíte všetky správne odpovede. Veríme, že otázky na prijímačky z medicíny pomôžu viacerým úspešne zvládnuť prijímacie pohovory na medicínu :)

Admin (27. 3. 2017)

Nemecké testy a kvízy už online

Podarilo sa nám spustiť nové vedomostné kvízy a testy z nemčiny. Nachádzajú sa v nich otázky zo slovnej zásoby nemeckého jazyka a postupne budeme pridávať nové testové otázky. Prvé nemecké testy online si tak môžete spustiť vyskúšať už teraz, ďalšie testy z nemčiny budú dostupné čoskoro.

Admin (3. 12. 2016)

Zoznam vysokých škôl

Katalóg vysokých škôl poskytuje informácie z prostredia vysokých škôl na Slovensku, vysokoškolské študijné odbory, údaje o počte študentov a absolventov za posledné roky, záujem o vysoké školy na Slovensku v priebehu posledných rokov a rôzne ďalšie zaujímavé informácie o vysokých školách na Slovensku.

zoznam vysokých škôl zoznam fakúlt študijné odbory a absolventi rebríčky vysokých škôl

Admin (29. 3. 2016)

Geografická olympiáda - spoznávanie Slovenska z fotografií

V sekcii geografická olympiáda pribudla nová vedomostná hra pod názvom Hľadanie miest z fotografií. Hra je zameraná na identifikáciu zaujímavých miest z fotiek. K dispozícii sú momentálne najzaujímavejšie miesta Slovenska a vašou úlohou je určiť polohu tohto miesta čo najpresnejšie.

Hľadanie miest z fotografií - spustiť hru

Admin (21. 7. 2015)

Novinky podľa rokov