Osobnostné testy online - zoznam testov

V tejto časti nájdete zoznam osobnostných testov, ktoré si môžete vyskúšať online na tomto webe. Pred spustením každého testu odporúčame najskôr poriadne prečítať pokyny k testu. Celá sekcia osobnostných testov je ešte len v príprave, takže sa môžu vyskytnúť v testoch nejaké drobné chyby. Ak nájdete v testoch nejaké problémy, môžete nám o nich povedať napríklad vo fóre alebo cez kontakt v redakcii.


MBTI test osobnosti

Osobnostný test MBTI slúži na zistenie povahových čŕt osobnosti ako myslenie, rozhodovanie, typ temperamentu, preferovaný spôsob spolupráce s ľuďmi a ďalšie. MBTI - test osobnosti


Tréning mozgu

Kolekcia osobnosntých testov, ktoré búvajú súčasťou IQ testov a EQ testov

Základné spôsoby trénovania a testovania mozgu sú schopnosť pamätania (krátkodobej pamäte), schopnosť ropzoznávania objektov, rýchlosť reakcie na problémy či kombinácia spracovávania viacerých zmyslov.

Tréning mozgu - zapamätanie slov

Úlohou v tomto teste je zapamätať si čo najviac slov. Ide o test zameraný na krátkodobú (operačnú) pamäť.

Tréning mozgu - zapamätanie slov

Tréning mozgu - jednoduché matematické príklady

V tomto teste si môžete overiť rýchlosť počítania jednoduchých matematických príkladov.

Tréning mozgu - jednoduché matematické príklady

Tréning mozgu - vnimanie textu a farby

Osobnostný test zameraný na schopnosť pracovať súčaste s dvomi spôsobmi vnímania: vizuálne vnímanie spracovanie (farba textu) a druhá pochopením textu.
Tento test je nami vymyslená napodobenina testu, ktorý je známy pod názvom 'stroop test'. Stroop test je test na tréning mozgu, v ktorom sú za sebou slová rôznou farbou a úlohou čitateľa je čítať tieto slová podľa farby, ktorou sú napísané.

Tréning mozgu - vnimanie textu a farby

Tréning mozgu - obrazové a textové vnímanie

Osobnostný test zameraný na krátkodobú pamäť a schopnosť uchovávať súčasne vizuálnu (obrazovú) aj textovú informáciu (farba a symbol).

Tréning mozgu - obrazové a textové vnímanie

Osobnostné testy - reklama