Biológia - kategórie


Popis kvízovej kategórie:
Otázky z úvodného učiva biológie, základná charakteristika biológie a živých organizmov.

tréning | kvíz | test

Biológia - kategórie kvízov

Otázky o bunke. Bunka je základná stavebná a funkčná jednotka živých organizmov.

Základné pojmy v biológii a predmet skúmania biológie.

Základné vlastnosti živých sústav, ktoré sú spoločné pre všetky organizmy.